KHÍ TƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

GVCC.GS.TS. Phan Văn Tân
Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh

GVCC. PGS.TS.Vũ Thanh Hằng
Giảng viên cao cấp

ThS. Phạm Thanh Hà
Bí thư Chi đoàn cán bộ

THUỶ VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

GV.ThS. Nguyễn Đức Hạnh
Ủy viên BCH công đoàn khoa

PGS.TS. Trần Ngọc Anh
Giám đốc công ty TNHH Khoa học tự nhiên

PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang
Trưởng bộ môn

GV.TS. Nguyễn Ý Như
Phó trưởng bộ môn

GV.TS. Nguyễn Quang Hưng
Phó trưởng khoa

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

GV.TS. Công Thanh
Trưởng khoa - Bí thư chi bộ Khoa - Trưởng phòng

NCV.TS. Trịnh Minh Ngọc
Uỷ viên BCH công đoàn Khoa KTTVHDH - Thủ quỹ

TỔ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG

CV.ThS. Phùng Quốc Trung
Bí thư LIên chi đoàn Khoa

CV.TS. Đào Thị Hòa
Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Khoa - Trợ lý đào tạo

CỰU GIÁO CHỨC VÀ CÁN BỘ