TS. Nguyễn Hồng Quang
Cơ quan công tác
Số điện thoại
0964517700
Trình độ học vấn
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học: 1994, Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Thạc sĩ2001, Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Tiến sĩ: 2010, Hải dương học, ĐH Hiroshima, Nhật Bản
Các bằng cấp khác:
 
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
1994 - 2002: Giảng viên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
2002 – 2010: Nghiên cứu sinh, ĐH Hiroshima, Nhật Bản
2010 – nay: Giảng viên, Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển, Khoa KTTV&HDH, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
  1. Âm học biển;
  2. Sóng nội;
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

2009

1. Nguyen Hong Quang, Arata Kaneko, Ju Lin, Keisuke Yamaguchi, Noriaki Gohda, Yoshio Takasugi. Tidal Internal Modes Generated in Hiroshima Bay, Japan. IEEE Journal of Oceanic Engineering, vol. 34, N02, pp. 103-112, 2009.

2. Arata Kaneko, Naokazu Taniguchi, Yaochu Yuan, Masanori Minamidate, Noriaki Gohda, Hong Chen, Guanghong Liao, Chenghao Yang, Xiaohua Xhu, Hong Quang Nguyen, Ju Lin. An acoustic tomography experiment in the Luzon Strait with strong currents and tides. Proc. 3rd International Conference on Underwater Acoustic Measurement, Nafplion, Greece (2009)

2005

3. Keisuke Yamaguchi, Ju LinArata Kaneko, Tokuo Yamamoto, Noriaki GohdaHong Quang Nguyen and Hong Zheng. A Continuous Mapping of Tidal Current Structures in the Kanmon Strait. Journal of Oceanography, Vol. 61, pp. 283-294, 2005.

4. Arata Kaneko, Yamaguchi Keisuke, Yamamoto Tokuo, Gohda Noriaki, Hong Zheng, Syamsudin Fadli, Ju Lin, Nguyen Hong Quang, Matsuyama Masaji, Hachiya Hiroyuki, Hashimoto Noriaki. A coastal acoustic tomography experiment in the Tokyo Bay. Acta oceanologica sinica, vol. 24, no1, pp. 86-94, 2005.