Đối tác

Viện công nghệ Châu Á, Thái Lan
Đại học Hokkaido, Nhật Bản
Đại học Illinois , Mỹ
Đài truyền hình Việt Nam
Công ty Weatherplus
Tổng cục khí tượng thủy văn
Russian State Hydrometeorological University
Đại học tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm động lực thủy khí và môi trường
Đại học Thủy lợi
Đại học Saitama, Nhật Bản
Viên khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Đại học Twente, Hà Lan
Đại học Newcastle
Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội
Cơ quan khí tượng Nhật Bản
Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế