THUỶ VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Bộ môn Thủy văn và Tài nguyên nước, chịu trách nhiệm đào tạo chương trình Cử nhân Tài nguyên và Môi trường nước, chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ Thủy văn học.
Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

Hướng dẫn công tác coi thi HKII năm học 2023-2024

2024-05-08 08:12:57
Hướng dẫn công tác coi thi HKII năm học 2023-2024 _HUS

Công ty cổ phần liên minh môi trường và xây dựng tuyển dụng nhân viên quan trắc môi trường

2024-04-26 03:45:04

Hội Nghị Khoa học sinh viên Khoa Khí tượng thuỷ văn và Hải dương học năm 2024

2024-04-23 03:34:03

Viện Đào tạo và Ứng dụng khoa học công nghệ - Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội tuyển dụng

2024-04-23 02:32:52

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp SV K65 năm 2024

2024-04-22 09:16:02
Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp SV K65 năm 2024

Thông Báo và Giáy mới Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học 2024

2024-04-12 02:14:03
Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học năm 2024

Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu Tài nguyên nước thông báo tuyển dụng năm 2024

2024-04-05 07:32:09
Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu Tài nguyên nước thông báo tuyển dụng năm 2024

Thông báo tuyển dụng cử nhân kỹ thuật tài nguyên nước, địa chất, thủy văn, quản lý tài nguyên nước

2024-04-02 08:01:46
Thông báo tuyển dụng cử nhân Kỹ Thuật Môi Trường mức lương từ 13-15 triệu đồng/tháng.

Thời khóa biểu HMO HKII năm học 2023-2024

2024-03-12 03:45:39

KHO LUẬN VĂN THẠC SĨ

2024-03-11 04:33:24