Học bổng

Quyết định cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập HKI năm học 2023-2024 cho sinh viên thuộc các ngành khoa học cơ bản được ưu tiên đầu tư
2023-12-28 05:22:29
Quyết định cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập HKI năm học 2023-2024 cho sinh viên thuộc các ngành khoa học cơ bản được ưu tiên đầu tư, tổng trị giá học bổng: 15.850.000 đồng/học kỳ tức là 3.170.000 đồng/tháng.
Chi tiết / Ứng tuyển
Quyết định cấp học bổng Pony Chung Hàn Quốc và học bổng Yamada Nhật Bản
2023-10-12 09:54:55
Quyết định cấp học bổng Pony Chung Hàn Quốc và học bổng Yamada Nhật Bản
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông báo xét các loại học bổng Posco, Annex, Mitsubishi, Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024
2023-09-22 08:37:30
Thông báo xét các loại học bổng Posco, Annex, Mitsubishi, Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024
Chi tiết / Ứng tuyển
Xét chọn học bổng Quỹ Đào Minh Quang năm học 2021-2022
2022-09-12 03:08:19
Trường ĐH KHTN thông báo xét chọn học bổng Quỹ Đào Minh Quang năm học 2021-2022 dành cho HS,SV.
Chi tiết / Ứng tuyển
Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2022-2023
2022-09-12 02:46:23
Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (gọi tắt là học bổng Pony Chung) năm học 2022-2023, trị giá mỗi suất học bổng: 600 USD/sinh viên /năm học.
Chi tiết / Ứng tuyển
Chương trình học bổng Toshiba Nhật Bản năm học 2022 - 2023
2022-07-29 07:47:43
Chươngtrình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2022-2023
Chi tiết / Ứng tuyển
Danh sách sinh viên được cấp giải thưởng HONDA năm học 2021 - 2022
2022-06-23 08:44:08
Quyết định cấp học bổng HONDA cho SV đạt giải thưởng HONDA AWARD năm học 2021-2022
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông báo học bổng KFHI của Công ty Bưu Điện Hà Nội, năm học 2021 - 2022
2022-03-07 08:10:38
Thông báo học bổng từ Công ty Bảo hiểm Hà Nội (gọi tắt là học bổng DB). Mỗi suất học bổng trị giá: 5.000.000đ /1sinh viên/năm học.
Chi tiết / Ứng tuyển
Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên
2022-02-17 11:19:12
Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý, học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên
Chi tiết / Ứng tuyển
TB danh sách HSSV được nhận học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021-2022
2021-12-13 04:26:51
Danh sách HSSV được nhận học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021-2022, học bổng trị giá 300 USD/năm học.
Chi tiết / Ứng tuyển
TB nhận học bổng Posco năm học 2021 -2022 với trị giá 1.000 USD/sinh viên
2021-12-13 03:19:27
Chúc mừng sinh viên Vũ Văn Mạnh và Lê Ngọc Đức được nhận học bổng Posco năm học 2021 -2022 với trị giá 1.000 USD/sinh viên
Chi tiết / Ứng tuyển
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021 - 2022
2021-10-26 08:36:09
Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021 - 2022
Chi tiết / Ứng tuyển
Học bổng học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc
2021-10-18 04:50:48
Học bổng học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học
Chi tiết / Ứng tuyển
Giải thưởng Honda dành cho sinh viên đại học năm 2021
2021-10-11 07:01:23
Giải thưởng Honda dành cho sinh viên đại học năm 2021, trị giá lên tới 235 triệu đồng
Chi tiết / Ứng tuyển
Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2021 - 2022
2021-09-06 09:00:22
Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc. Trị giá mỗi suất học bổng: 600 USD/SV/năm học
Chi tiết / Ứng tuyển