TB danh sách HSSV được nhận học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021-2022

2021-12-13 04:26:51
Tin tức Sinh viên Học bổng

Năm học 2021-2022, ĐHQG HN xét duyệt danh sách HSSV được cấp học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021-2022: gồm 80 sinh viên, trong đó có 30 sinh viên được nhận học bổng lần đầu tiên, 42 sinh viên đã từng được nhận học bổng và 8 sinh viên mới được bổ sung.

Chúc mừng SV: Đặng Trần Đức Minh (Ngành Tài nguyên và Môi trường nước - Khoa KTTV HDH) đã được xét chọn cấp học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021-2022.

Toàn văn danh sách