Tin tức Xem thêm
Tuyển sinh Xem thêm

Sinh viên trong các hoạt động ngoại khóa và chính khóa của khoa

Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học đào tạo các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành Khí tượng, Tài nguyên và Môi trường nước và Hải dương học. Các kiến thức khoa học chuyên sâu được truyền thụ tới các sinh viên nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực nghiên cứu cho tương lai. Không chỉ dừng lại ở mảng nghiên cứu, các sinh viên cũng được trải nghiệm thực tế qua các hoạt động thực tập tại các đơn vị(3 đợt), niên luận và khóa luận tốt nghiệp. Tại đây sinh viên sẽ nắm được những công tác nghiệp vụ hàng ngày về quan trắc, đo đạc, tính toán dự báo, biên tập số liệu và bản tin, cũng như các bước triển khai đề tài, dự án, hay kỹ năng thiết lập mô hình toán mô phỏng và dự báo các hiện tượng thời tiết khí hậu, thủy văn và hải văn....
Tuyển sinh

Ngành Tài nguyên và Môi trường nước

Giới thiệu về Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Tuyển sinh

Giao lưu học sinh, sinh viên và các nhà tuyển dụng nhân ngày Môi trường Thế giới

Ngày 7.6.2020, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học đã tổ chức buổi giao lưu giữa các trương THPT Bến Tắm Hải Dương, THPT Mỹ Tho và Tống Văn Trân Nam Đinh, cùng với VTV Thời tiết, Tổng cục Biển và Hải đảo, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Tài nguyên nước.....
Tuyển sinh

Sinh viên HMO đi thực tế tại Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai, VTV Thời sự.

Sinh viên Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học đi thăm quan, tìm hiểu các quá trình làm bản tin và lên sóng tại Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai, VTV Thời sự.
Tuyển sinh
Bộ môn
  KHÍ TƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  PGS.TS. Nguyễn Minh Trường

  Bộ môn Khí tượng và biến đổi khí hậu...

   THUỶ VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

   PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

   Bộ môn Thủy văn và Tài nguyên nước, chịu trách nhiệm đào tạo chương trình Cử nhân Tài nguyên và Môi trường nước, chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ Thủy văn học.

    KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

    PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn

    Bộ môn Khoa học và công nghệ Biển ....

     PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

     TS. Công Thanh

     Phòng TN NC Dự báo và cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cơ bản về lĩnh vực Khí tượng – Thủy văn – Hải dương và phát triển, phổ biến kiến thức mới mang tính ứng dụng cao cho ngành Dự báo thời tiết ở Việt Nam.

      TỔ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG

      ThS. Ngô Chí Tuấn

      Khối hành chính thực hiện các công tác hành chính, hỗ trợ quản lý đào tạo (đại học và sau đại học), nghiên cứu khoa học của Khoa

       CỰU GIÁO CHỨC VÀ CÁN BỘ

       Các cán bộ đã từng làm việc tại khoa

       25 năm

       Truyền thống đào tạo ngành khí tượng thủy văn và hải dương học

       100.000.000 đồng/suất

       Học bổng đầu vào cho sinh viên mới

       60%

       Giảng viên đạt trình độ tiến sĩ

       Học bổng hấp dẫn

       Học bổng hấp dẫn

       Hoạt động ngoại khóa phong phú

       Hoạt động ngoại khóa phong phú

       Kiến thức thú vị

       Kiến thức thú vị

       Chương trình mang tính ứng dụng cao

       Chương trình mang tính ứng dụng cao

       Lịch trình đào tạo năm học 2021-2022

       Lịch trình đào tạo năm học 2021-2022