Hội thảo / Hội nghị

Giải nhất Nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường năm 2021
2021-05-12 04:08:25
Giải nhất Nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường năm 2021 thuộc về sinh viên Trần Bùi Anh Tuấn, K62 ngành Khí tượng học.
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế tại ĐHQGHN năm 2020
2020-11-27 08:34:37
Thông báo xét hồ sơ đề nghị công bố quốc tế tại ĐHQGHN năm 2020
Chi tiết / Ứng tuyển
Cơ hội tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN - Hàn Quốc
2020-09-22 09:44:03
Cơ hội tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN - Hàn Quốc dành cho sinh viên với chủ đề "Thanh niên ASEAN - Hàn Quốc cùng nhau vì tương lai của Cộng đồng ASEAN - Hàn Quốc"
Chi tiết / Ứng tuyển
Hội nghị: "Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường với cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”
2020-09-15 03:47:55
Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội để thảo luận về các vấn đề chuyển đổi số và nâng cao năng lực canh tranh quốc gia trong lĩnh vực khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường.
Chi tiết / Ứng tuyển