Giải nhất Nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường năm 2021

2021-05-12 04:08:25
Tin tức Sự kiện Sinh viên Hội thảo / Hội nghị
Ngày 10/5, Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã được tổ chức thành công dưới hình thức trực tuyến. 
Kết quả sinh viên Trần Bùi Anh Tuấn, K62 CLC Khí tượng học của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học đạt giải Nhất cấp Trường và tiếp tục được tham gia Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tên đề tài nghiên cứu: "Phân tích về hiện tượng nhiễu động trời quang được ghi nhận bởi các máy bay trên không phận Việt Nam và ứng dụng mô hình WRF để cảnh báo sớm hiện tượng", Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Quang Đức.
Xin chúc mừng sinh viên Trần Bùi Anh Tuấn - một sinh viên của Khoa được mệnh danh là "Giáo sư 4.0".
 
ĐTH