Hội thảo / Hội nghị

TB kế hoạch hội nghị khoa học sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2022

2021-11-17 04:01:59
Hàng năm, đã có hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia Hội nghị, trong số đó nhiều công trình có kết quả nghiên cứu nổi bật, được gửi dự thi ở các cấp và đạt các giải thưởng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội nghị khoa học cán bộ Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học 2021

2021-10-07 06:28:41

Giải nhất Nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường năm 2021

2021-05-12 04:08:25
Giải nhất Nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường năm 2021 thuộc về sinh viên Trần Bùi Anh Tuấn, K62 ngành Khí tượng học.

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021

2021-05-05 03:25:11

Trao học bổng và hướng nghiệp sinh viên

2021-03-24 17:21:07

Hội thảo quốc tế về 'Ứng dụng Viễn thám và GIS về Nước, Môi trường, Đất đai và Xã hội"

2020-11-28 15:54:35

Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế tại ĐHQGHN năm 2020

2020-11-27 08:34:37
Thông báo xét hồ sơ đề nghị công bố quốc tế tại ĐHQGHN năm 2020

Thư ngỏ mời dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học 1995-2020

2020-11-13 10:22:32

Cơ hội tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN - Hàn Quốc

2020-09-22 09:44:03
Cơ hội tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN - Hàn Quốc dành cho sinh viên với chủ đề "Thanh niên ASEAN - Hàn Quốc cùng nhau vì tương lai của Cộng đồng ASEAN - Hàn Quốc"

Hội nghị: "Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường với cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”

2020-09-15 03:47:55
Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội để thảo luận về các vấn đề chuyển đổi số và nâng cao năng lực canh tranh quốc gia trong lĩnh vực khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường.

Hội thảo khoa học:

2014-03-20 15:00:14

SEMINAR của GS.TS. JUN MATSUMOTO ngày 08/3/2011

2011-03-07 08:45:34

Seminar trao đổi giữa một số nhà khoa học Nhật Bản và cán bộ Khoa

2010-11-13 02:58:18