Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Thông báo học bổng từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý

2021-04-26 04:47:22
Thông báo học bổng từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý: Trị giá mỗi suất học bổng: 14.000.000đ/sv/ năm học.

Thông báo học bổng K -T năm học 2020-2021

2021-04-08 04:32:55
Thông báo học bổng K -T năm học 2020-2021: 05 suất học bổng từ Quỹ học bổng K - T. Trị giá mỗi suất học bổng: 5.000.000đ/sv/ năm học.

Trao học bổng và hướng nghiệp sinh viên

2021-03-24 17:21:07

Trao học bổng và hướng nghiệp sinh viên HMO

2021-03-22 10:18:00
Buổi trao học bổng và hướng nghiệp sinh viên HMO, một hoạt động thường niên của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học nhằm động viên tinh thần học tập và rèn luyện của sinh viên và tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng ngành Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học.

Cơ hội học bổng sau đại học thạc sỹ, nghiên cứu sinh ngành Khoa học và công nghệ biển tại Đài Loan

2020-11-23 06:05:34

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

2020-10-07 07:51:39
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản học kỳ II năm học 2020-2021 dành cho sinh viên và học viên cao học.

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp

2020-10-07 07:47:34
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp học kỳ II năm học 2020-2021.

Cơ hội học bổng từ Chương trình Erasmus Mundus MEDfOR

2020-10-06 03:53:07

Cơ hội học bổng đồng hướng dẫn cho nghiên cứu sinh của DAAD

2020-09-28 02:39:49

TB học bổng Toshiba dành cho HVCH và NCS năm học 2020-2021

2020-09-07 09:00:31
Thông báo chương trình học bổng Toshiba dành cho HVCH và NCS năm học 2020-2021 trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PhS TẠI ISRAEL

2020-05-29 02:47:56

HỌC BỔNG CAO HỌC VÀ TIẾN SĨ CỦA ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ULSAN

2020-05-04 01:32:06

HỌC BỔNG CAO HỌC CỦA ĐẠI HỌC SAITAMA NHẬT BẢN

2020-05-04 01:22:58

HỌC BỔNG THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KOREA, HÀN QUỐC

2020-03-09 07:58:40

THÔNG TIN DU HỌC NHẬT BẢN DÀNH CHO NCS

2020-01-17 09:54:08