Xét chọn sinh viên, học viên cao học nhận học bổng BIDV năm học 2022 - 2023

2022-10-28 01:42:15
Tin tức Sinh viên Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân) năm học 2022 - 2023 như sau:
I. Loại hình học bổng:
1. Học bổng dành cho sinh viên:
1.1. Mức học bổng: 6.000.000VNĐ/sinh viên.
1.2. Tiêu chuẩn:
- Có kết quả học tập từ 2,5 trở lên trong năm học 2021 - 2022 ( đối với K67 có kết quả học lực Giỏi ở bậc THPT; đạt kết quả cao trong kì tuyển sinh năm 2022).
- Rèn luyện đạt loại xuất sắc;
- Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể do Trường tổ chức;
- Tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội;
- Ưu tiên hoàn cảnh gia đình hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; chưa từng được nhận học bổng tài trợ.
2. Học bổng dành cho học viên cao học:
2.1. Mức học bổng: 4.000.000VNĐ/học viên.
2.2. Tiêu chuẩn: Học viên khóa QH. 2020 và QH. 2021 đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
- Có kết quả học tập tích lũy từ 2.8 trở lên;
- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải hoặc được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước, quốc tế;
- Ưu tiên các học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; chưa từng được nhận học bổng tài trợ.

Hạn nộp hồ sơ về Khoa trước 16h00 ngày 01/11/2022.