Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 48 từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
23/11/2020

N.H.Quang (7h00-9h50; 310T5)

P.V.Tân (9h00-11h50; 513T5)

Đ.N.Q.Hoa (13h00-15h50; 504T3)

H.T Hương (13h00-15h50; 209T5)

Thứ ba
24/11/2020

Công Thanh (9h00-11h50; 213T5)

N.Đ. Hạnh (9h00-11h50; 310T5)

N.M.Huấn (9h00-11h50; 410T5)

N.M.Trường (13h00-15h50; 410T5)

T.L. Hà (13h00-15h50; 213T5)

T.M.Ngọc (13h00-15h50;210T5)

Thứ tư
25/11/2020

9h00 - P140 T8: Hội nghị cán bộ Khoa v/v rà soát và bổ sung quy hoạch lãnh đạo Khoa & Bộ môn (Đề nghị tất cả các cán bộ tham dự).

10h00 - P140 T8: Họp Chi bộ Khoa v/v rà soát và bổ sung quy hoạch Chi ủy & Khoa.

11h00 - P140 T8: Họp nhóm quảng bá tuyển sinh của Khoa.

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5)

N.K.Cương (15h00-17h50; 410T5)

B.M.Tuân (13h00-15h50; 213T5)

Lê Hà (13h00-15h50; 202T4)

N.Đ. Hạnh (13h00-17h50; 502T5)

Thứ năm
26/11/2020

H.T.Hương (7h00-9h50; 310T5);

T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);

T.Q.Đức (9h00-11h50; 213T5);

V.T.Hằng (9h00-11h50; 209T3)

B.M.Tuân (10h00-11h50; 310T5)

Q.Đức (13h00-15h50; 112T5)

T.M.Ngọc (13h00-15h50; 310T5)

14h00 - P140T8: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Trí Thức về đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học cảnh báo dị thường mực nước ven bờ biển Việt Nam" thuộc chuyên ngành Hải dương học. Kính mời các cán bộ quan tâm đến dự.

Thứ sáu
27/11/2020

N.M.Trường (7h00-9h50; 213T5);

V.T.Vui (7h00-9h50; 310T5) ;

T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5);

N.Q.Hưng (9h00-11h50; 410T5)

N.Đ. Hạnh (7h00-11h50; 402T5)

V.T.Hằng, P.T.Hà (13h00- 15h50; 213T5);

P.T.Đạt (13h00-15h50; 112T5)

N.Đ. Hạnh (13h00-17h50; 508T5)