Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 3 từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
17/01/2022

08h00: Hỏi thi vấn đáp (Nguyễn Trang; Tiến Đạt)

08h30: Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ngành Thủy văn học (Phòng 140T8); Kính mời Quý Thầy Cô quan tâm tham dự.

13h30: Hỏi thi vấn đáp (Ý Như; Ngọc Anh)

14h00: Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ngành Thủy văn học (Phòng 140T8); Kính mời Quý Thầy Cô quan tâm tham dự.

Thứ ba
18/01/2022

09h00: Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ngành Khí tượng học (Phòng 140T8)

14h00: BCNK họp với lãnh đạo BM TV&TN nước (Trực tuyến)

Thứ tư
19/01/2022

08h00: Hỏi thi vấn đáp (Tiến Đạt; Nguyễn Trang)

Thứ năm
20/01/2022

●10h00 PHT. Họp về công tác đào tạo. Thành phần: Đại diện BLĐ khoa; (P. 401, nhà T1-C.Thanh dự).

08h00: Hỏi thi vấn đáp (Đình Khá; Minh Ngọc); (Thanh Hà; Thanh Hằng); (Quang Hưng; Ý Như)

14h00: Bảo vệ LATS cấp DHQG của NCS Đặng Đình Khá (418T1 - TP: Theo giấy mời)

Thứ sáu
21/01/2022

10h00: Gặp mặt cán bộ, viên chức về Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công tác trong năm 2021. (Trực tuyến - C.Thanh dự)

08h00: Hỏi thi vấn đáp (Minh Trường; Minh Tuân)

13h30: Hỏi thi vấn đáp (Quang Hưng; Đức Hạnh)

14h00: Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ngành Hải dương học (Phòng 140T8); Kính mời Quý Thầy Cô quan tâm tham dự.