Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 21 từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
23/05/2022

9h00: BCN Khoa họp giao ban tháng 5 (p. 403T3)

10h00: BCN Khoa họp với tổ VP (p. 407T3)

11h00: Họp tổ tổ chức chuyến đi thực tập TT(p.140T8. TP: BCN Khoa, BCH Công Đoàn, Bí thư LCĐ, GVCN, Cán bộ Phòng TN)

07h00-08h50: Đức Hạnh (210T5)

09h00-11h50: Ý Như (109T5); Hồng Quang (410T5); Kim Cương (210T5)

10h00-11h50: Thanh Hà (112T5)

13h00-14h50: Thanh Hà; Quỳnh Hoa (111T5)

13h00-15h50: Đắc Đa; Minh Huấn (410T5)

15h00-17h50: Công Thanh (111T5); Minh Trường (210T5)

Thứ ba
24/05/2022

07h00-9h50: Minh Huấn (111T5)

09h00- 11h50: Kim Cương (210T5); Thanh Hằng; Quỳnh Hoa (211T5)

10h00-11h50: Đức Hạnh (107T5)

13h00-14h50: Phan Văn Tân (210T5)

13h00-15h50: Tiền Giang (109T5)

15h00-17h50: Quang Đức (210T5)

Thứ tư
25/05/2022

08h00-09h50: Minh Ngọc (112T5)

09h00-11h50: Tiến Đạt (111T5); Hồng Quang (210T5)

13h00-14h50: Thanh Hà; Quỳnh Hoa (111T5); Thanh Hằng; Đức Hạnh (209T5)

13h00-15h50: Trịnh Lê Hà (112T5)

15h00-17h50: Quỳnh Hoa (111T5); Minh Tuân (210T5)

Thứ năm
26/05/2022

07h00-09h50: Đức Hạnh (111T5)

09h00-11h50: Đắc Đa (210T5)

13h00-14h50: Phan Văn Tân (210T5)

13h00-17h50: Đức Hạnh (409T5)

Thứ sáu
27/05/2022

●9h00 Hội nghị Đảng ủy tại Hạ Long (C.Thanh dự)

07h00-09h50: Tiến Đạt (111T5); Minh Tuân (210T5)

10h00-11h50: Thanh Hà (112T5)

9h00-11h50: Minh Ngọc (211T5)

Hội nghị Đảng ủy tại Hạ Long (C.Thanh dự)

13h00-14h50: Thanh Hằng; Đức Hạnh (403T4)

13h00-14h50: Minh Ngọc (111T5);

Thứ bảy
28/05/2022

Hội nghị Đảng ủy tại Hạ Long (C.Thanh dự)

Hội nghị Đảng ủy tại Hạ Long (C.Thanh dự)