Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 25 từ ngày 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
17/06/2024

14h00: Họp hội đồng KHĐT trường (P.418T1; Tp: Giấy mời riêng)

12h30: Coi thi viết: Lê Hà, Đức Hạnh, Ý Như, Minh Ngọc

15h00: Coi thi viết: Lê Hà, Đức Hạnh, Ý Như, Quang Hưng

Thứ ba
18/06/2024

08h00: Coi thi viết: Tân Được, Quang Hưng

14h00: Họp HĐ xét tốt nghiệp ĐHCQ. (P 418T1; TP: C. Thanh; Đ. Hòa dự)

12h30: Coi thi viết: Tân Được, Ý Như

Thứ tư
19/06/2024

14h30: Họp về "Xây dựng đề cương và phương án giảng dạy học phần Kỹ năng bổ trợ" (P.301T1; C. Thanh dự)