Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2022

2022-07-29 08:26:38
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học Tuyển sinh Đào tạo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Hồ sơ dự tuyển đào tạo tiến sĩ (biểu mẫu được đăng trên website của Trường ĐHKHTN, http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/sau-dai-hoc.html), bao gồm:
- Đơn đăng kí dự tuyển (theo Mẫu 1C, riêng cho CTĐT chuẩn/CTĐT theo Đề án 89);
- Bản cam kết (theo Mẫu 2C, riêng cho CTĐT theo Đề án 89);
- Sơ yếu lí lịch (theo Mẫu 3C);
- Lí lịch khoa học (theo Mẫu 4C);
- Bản sao (công chứng) bằng, bảng điểm đại học, bằng, bảng điểm thạc sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ, giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
- Đề cương nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu, nội dung như ở Mục 2;
- Thư giới thiệu của tối thiểu 1 nhà khoa học theo quy định như ở Mục 2;
- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);
- Giấy khám sức khỏe (của một cơ sở y tế có thẩm quyền mới cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
Tất cả hồ sơ trên được bỏ vào 1 túi hồ sơ, bên ngoài có dán bìa hồ sơ (theo Mẫu 5C, riêng cho CTĐT chuẩn/CTĐT theo Đề án 89).
Ngoài ra, các NCS đăng kí xét cấp học bổng dành cho NCS có năng lực nghiên cứu xuất sắc nộp thêm các giấy tờ sau:

- Bản cam kết thực hiện các quy định của ĐHQGHN về việc xét học bổng cho NCS có năng lực xuất sắc (Mẫu 1D);
- Đơn xin cấp học bổng lần đầu (Mẫu 2D);
- Bản sao giấy khai sinh.

2. Thời gian tổ chức xét tuyển NCS tại các tiểu ban chuyên môn: từ ngày 19/9/2022 đến 28/9/2022.
- Công bố kết quả tuyển sinh trước ngày 04/10/2022.
- Thông báo trúng tuyển: trước ngày 28/10/2022; khai giảng: tháng 11/2022 (dự kiến).
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 26 NCS (chi tiết như trong Phụ lục 1).

3. Đăng kí dự tuyển

Bước 1: Đăng kí trên phần mềm tuyển sinh sau đại học:
- Người dự tuyển truy cập vào phần mềm đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn. Người dự tuyển đã đăng kí tài khoản trong những kì tuyển sinh trước và chưa nhập học tại bất kì đơn vị nào trong ĐHQGHN có thể sử dụng tài khoản đã có để đăng kí dự tuyển. Người dự tuyển phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo. Người dự tuyển không hoàn thành việc đăng kí trực tuyến sẽ không đủ điều kiện dự tuyển.
- Thời gian đăng kí: đến 17h00 ngày 30/8/2022.
Bước 2: Nộp hồ sơ: - Người dự tuyển chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và sắp xếp theo thứ tự ở Mục 3 (bản phô tô công chứng).
- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 16/8/2022 đến ngày 30/8/2022 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo (phòng 406 nhà T1), Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Chú ý: Thí sinh đăng kí xét cấp học bổng dành cho NCS có năng lực nghiên cứu xuất sắc, ngoài việc nộp hồ sơ dự tuyển phải khai báo thông tin và nộp hồ sơ đăng kí xét cấp học bổng tại địa chỉ http://hocbong.vnu.edu.vn

 

Chi tiết tại thông báo toàn văn.