Thông báo học bổng từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý

2021-04-26 04:47:22
Tin tức Sinh viên Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Năm học 2021 - 2022 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 04 suất học bổng từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý. Trị giá mỗi suất học bổng: 14.000.000đ/sv/ năm học, được chuyển hàng tháng vào tài khoản của sinh viên (mở tại Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank) theo từng học kỳ (mỗi học kỳ là 5 tháng).

  1. Tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt từ 2.8 trở lên, kết quả điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 (không xét đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2021);

- Có hoàn cảnh khó khăn;

- Có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;

- Sinh viên nếu được nhận học bổng phải có trách nhiệm tham gia các hoạt động do Quỹ học bổng tổ chức, phát động.

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

- 02 đơn xin cấp học bổng, có dán ảnh (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt - theo mẫu); có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Thư bày tỏ nguyện vọng bằng Tiếng Anh (ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng và nguyện vọng của sinh viên);

- 02 thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết 01 thư riêng);

- Giấy chứng nhận tham gia công tác xã hội, có xác nhận của đơn vị tổ chức.

- Thông tin về số tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng Đinh Thiện Lý, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hạn nộp hồ sơ về VP Khoa: 10/5/2021.

ĐTH