Chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea Quỹ học bổng PCF tài trợ năm 2022

2022-02-07 09:48:41
Tin tức Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học Đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về Chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (PCF) tài trợ năm 2022 như sau:

1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét chọn:

- Sinh viên đã được nhận học bổng Pony Chung, Hàn Quốc đang học năm thứ tư hoặc đã tốt nghiệp đại học;

- Có kết quả học tập đạt từ 3.14 trở lên (tính theo thang điểm 4.0);

- Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn) đáp ứng yêu cầu;

- Có kế hoạch học tập, mục tiêu quyết tâm theo đuổi chương trình;

- Có sức khỏe và đạo đức tốt;

- Có đủ điều kiện làm visa.

2. Chương trình đào tạo:

- Thời gian đào tạo: 02 năm (từ 01/9/2022 đến 31/8/2024).

- Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ: http://graduate2.korea.ac.k

Hoặc tại thông báo theo link này.