TB kế hoạch hội nghị khoa học sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2022

2021-11-17 04:01:59
Tin tức Hội thảo / Hội nghị

Hội nghị khoa học sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn kết các hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học.

Hàng năm, đã có hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia Hội nghị, trong số đó nhiều công trình có kết quả nghiên cứu nổi bật, được gửi dự thi ở các cấp và đạt các giải thưởng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐHKHTN năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào các ngày 04/5/2022 (phiên poster) và 06/5/2022 (phiên toàn thể). Để chuẩn bị cho Hội nghị, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa triển khai những công việc sau:
1. Thông báo tới toàn thể sinh viên và cán bộ về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2022, khuyến khích và động viên sinh viên, nhất là các sinh viên không phải năm cuối, gửi báo cáo tham dự Hội nghị.
2. Lập kế hoạch tổ chức Hội nghị cấp Khoa và gửi thông tin về Phòng Khoa học - Công nghệ trước 16h30 ngày 15/3/2022 để phối hợp tổ chức.
3. Tập hợp, biên tập và gửi báo cáo tóm tắt tham dự Hội nghị theo Mẫu 01 về Phòng Khoa học - Công nghệ trước 16h30 ngày 13/4/2022. Trường chỉ công nhận các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên gửi báo cáo tóm tắt trước thời hạn trên.
4. Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa trước ngày 26/4/2022 theo hướng dẫn đính kèm và báo cáo kết quả về Phòng Khoa học - Công nghệ theo Mẫu 02 trước 11h30 ngày 27/4/2022.