Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đào Nguyễn Quỳnh Hoa

2024-01-16 03:53:46
Tin tức Sự kiện BM Khí tượng và BĐKH Hội thảo / Hội nghị Đào tạo

Buổi chiều ngày 11/01/2024, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đào Nguyễn Quỳnh Hoa.

  • Cơ quan công tác: Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu, Khoa KTTV & HDH, Trường ĐH KHTN;
  • Nhập học năm: 2017
  • QĐ công nhận NCS số: Quyết định số 5021/QĐ-ĐHKHTN ngày 29/12/2017

với tên đề tài luận án: "Dự báo hạn mùa ngày bắt đầu và kết thúc mùa mưa ở Việt Nam trên cơ sở sản phẩm mô hình số ",chuyên ngành Khí tượng học. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Trần Tân Tiến  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với nghiên cứu sinh. Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Phan Văn Tân thay mặt Hội đồng công bố kết quả 100% thành viên hội đồng nhất trí cho NCS hoàn thiện luận án chuẩn bị bảo vệ luận án cấp ĐHQGHN để nhận học vị Tiến sĩ.