Hội thảo quốc tế về 'Ứng dụng Viễn thám và GIS về Nước, Môi trường, Đất đai và Xã hội"

2020-11-28 15:54:35
Tin tức Hội thảo / Hội nghị

 

IHE Delft đã và đang hợp tác phát triển các mạng lưới quốc tế mới với các chuyên gia từ Ấn Độ, Nam Phi và Canada, thúc đẩy các nghiên cứu về Xã hội và Năng lượng Môi trường Nước.

Hai năm một lần, các chuyên gia từ các quốc gia khác nhau tập hợp để chia sẻ kết quả của họ. Năm nay, do Covid-19, Hội nghị IMESA quốc tế, đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, để giữ mối liên kết và cung cấp thông tin cập nhật về các lĩnh vực phát triển chính, hội thảo quốc tế về 'Ứng dụng Viễn thám và GIS về Nước, Môi trường, Đất đai và Xã hội' sẽ được tổ chức trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2020. The lịch trình của hội thảo, bao gồm kinh nghiệm của các chuyên gia khác nhau từ khắp nơi trên thế giới.

Sự kiện này do Hiệp hội Quốc tế về Nước, Môi trường, Năng lượng và Xã hội (IAWEES) và IHE Delft phối hợp với Đại học Rabindranath Tagore (RNTU), Viện Thủy văn Quốc gia (NIH), Viện Nghiên cứu Quy trình và Vật liệu Tiên tiến CSIR ( CSIR-AMPRI), Viện Quản lý Đất và Nước MP (WALMI), Đại học NorthCap (NCU) và Đại học Raman (CVRU).

Link đăng kí tham dự: tại đây

Download chương trình hội thảo: iwrsgis_dec-1-32020_002 

 

(TMN)