Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021

2021-05-05 03:25:11
Tin tức Sự kiện Hội thảo / Hội nghị
Ngày 4/5/2021, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.
 
Hội nghị có 11 báo cáo đến từ các sinh viên của Khoa bao gồm:
1. Thử nghiệm ứng dụng chỉ số SPI để đánh giá các đặc trưng hạn hán ở Nam Bộ Việt Nam; Sinh viên: Trần Hữu Thiện, K62 CLC Khí tượng học
2. Thử nghiệm dự báo đợt mưa lớn cho khu vực Trung Bộ từ ngày 7-9/10/2020 bằng mô hình WRF; Sinh viên: Nguyễn Văn, K62 Khí tượng học
3. Nghiên cứu và dự báo thủy triều Biển Đông; Sinh viên: Đặng Minh Thư, K62 Hải dương học
4. Sự khác biệt của tham số bất ổn định liên quan đến mưa dông lớn trước và trong mùa hè trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ; Sinh viên: Nghiêm Trung Hậu, K62 Khí tượng học
5. Thử nghệm dự báo xoáy thuận nhiệt đới hạn nội mùa bằng mô hình CCAM; Sinh viên: Bùi Đức Nghĩa, K62 Khí tượng học
6. Thử nghiệm dự báo mưa kết thúc nắng nóng ngày 02/07/2020 bằng mô hình WRF 35; Sinh viên: Phùng Quang Nghĩa, K62 Khí tượng học
7. Mô phỏng trận mưa đá ngày 20 tháng 4 năm 2015 ở Lâm Đồng; Sinh viên: Nguyễn Xuân Diệu, K62Khí tượng học
8. Đánh giá khả năng dự báo mùa ngày bắt đầu mùa mưa trên khu vực Nam Bộ; Sinh viên: Trần Phương Anh, K62 Khí tượng học
9. Phân tích về hiện tượng nhiễu động trời quang được ghi nhận bởi các máy bay trên không phận Việt Nam và ứng dụng mô hình WRF để cảnh báo sớm hiện tượng; Sinh viên: Trần Bùi Anh Tuấn,K 62 CLC Khí tượng học
10. Nghiên cứu rủi ro vùng hình thành bão trên Biển Đông; Sinh viên: Giáp Ngọc Ánh, K64 Hải dương học, Trần Quang Hưng, K65 Hải dương học
11. Đánh giá biến động hình thái khu vực ven biển tỉnh Cà Mau; Sinh viên: Lê Khánh Vân, K62 Hải dương học
 
Hội nghị thành công tốt đẹp và đã lựa chọn được các báo cáo xuất sắc để tham gia phiên hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường.
 
Giải nhất: Trần Bùi Anh Tuấn K62 CLC Khí tượng học - Phân tích về hiện tượng nhiễu động trời quang được ghi nhận bởi các máy bay trên không phận Việt Nam và ứng dụng mô hình WRF để cảnh báo sớm hiện tượng do PGS.TS. Trần Quang Đức hướng dẫn
Giải nhì: Trần Phương Anh K62 Khí tượng học - Đánh giá khả năng dự báo mùa ngày bắt đầu mùa mưa trên khu vực Nam Bộ do CN. Phạm Thanh Hà hướng dẫn
Giải ba: Giáp Ngọc Ánh K64 Hải dương học,  Trần Quang Hưng K65 Hải dương học - Nghiên cứu rủi ro vùng hình thành bão trên Biển Đông do TS. Nguyến Đắc Đa hướng dẫn
Ba giải khuyến khích bao gồm:
Nghiêm Trung Hậu K62 Khí tượng học Sự khác biệt của tham số bất ổn định liên quan đến mưa dông lớn trước và trong  mùa hè trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ do TS. Bùi Minh Tuân hướng dẫn
Nguyễn Văn K62 Khí tượng học - Thử nghiệm dự báo đợt mưa lớn cho khu vực Trung Bộ từ ngày 7-9/10/2020  bằng mô hình WRF do PGS.TS. Nguyễn Minh Trường hướng dẫn
Trần Hữu Thiện K62 CLC Khí tượng học - Thử nghiệm ứng dụng chỉ số SPI để đánh giá các đặc trưng hạn hán ở Nam Bộ Việt Nam do GS.TS. Phan Văn Tân hướng dẫn.
Xin chúc mừng!
ĐTH