Hội thảo / Hội nghị

Thông báo lễ kỷ niệm Ngày Nước và Ngày Khí tượng Thế giới
2023-03-18 06:26:17
Thông báo lễ kỷ niệm Ngày Nước và Ngày Khí tượng Thế giới, đây cũng là một trong chuỗi hoạt động nhằm hưởng ứng tháng Thanh niên 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”.
Chi tiết / Ứng tuyển
Đại hội Công đoàn Khoa KTTV HDH nhiệm kỳ 2023-2028
2023-03-08 08:25:45
Đại hội Công đoàn Khoa KTTV HDH nhiệm kỳ 2023-2028
Chi tiết / Ứng tuyển
Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Ngô Chí Tuấn ngành Thủy văn học
2022-06-16 09:09:40
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Ngô Chí Tuấn ngành Thủy văn học của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học.
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông báo Hội nghị Khoa học sinh viên HMO 2022
2022-04-21 00:58:55
Hội nghị Khoa học sinh viên HMO 2022
Chi tiết / Ứng tuyển
TB kế hoạch hội nghị khoa học sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2022
2021-11-17 04:01:59
Hàng năm, đã có hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia Hội nghị, trong số đó nhiều công trình có kết quả nghiên cứu nổi bật, được gửi dự thi ở các cấp và đạt các giải thưởng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chi tiết / Ứng tuyển
Giải nhất Nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường năm 2021
2021-05-12 04:08:25
Giải nhất Nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường năm 2021 thuộc về sinh viên Trần Bùi Anh Tuấn, K62 ngành Khí tượng học.
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế tại ĐHQGHN năm 2020
2020-11-27 08:34:37
Thông báo xét hồ sơ đề nghị công bố quốc tế tại ĐHQGHN năm 2020
Chi tiết / Ứng tuyển
Cơ hội tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN - Hàn Quốc
2020-09-22 09:44:03
Cơ hội tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN - Hàn Quốc dành cho sinh viên với chủ đề "Thanh niên ASEAN - Hàn Quốc cùng nhau vì tương lai của Cộng đồng ASEAN - Hàn Quốc"
Chi tiết / Ứng tuyển
Hội nghị: "Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường với cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”
2020-09-15 03:47:55
Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội để thảo luận về các vấn đề chuyển đổi số và nâng cao năng lực canh tranh quốc gia trong lĩnh vực khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường.
Chi tiết / Ứng tuyển