Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2022-2023

2022-09-12 02:46:23
Tin tức Sinh viên Học bổng

Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (gọi tắt là học bổng Pony Chung) năm học 2022-2023;

Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn: 
- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2021-2022;
- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc.
Trị giá mỗi suất học bổng: 600 USD/sinh viên /năm học.

Chi tiết tại thông báomẫu đơn đính kèm.