Danh sách sinh viên được cấp giải thưởng HONDA năm học 2021 - 2022

2022-06-23 08:44:08
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH Sinh viên Học bổng

Chúc mừng Em Trần Bùi Anh TuấnCựu SV K62 Ngành Khí tượng học, đã được Nhà trường cấp học bổng HONDA (sv đạt giải thưởng HONDA AWARD) trị giá 10.000.000 đồng.

Công văn trao học bổng