Quyết định cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập HKI năm học 2023-2024 cho sinh viên thuộc các ngành khoa học cơ bản được ưu tiên đầu tư

2023-12-28 05:22:29
Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Sinh viên Học bổng

Quyết định cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập HKI năm học 2023-2024 cho sinh viên thuộc các ngành khoa học cơ bản được ưu tiên đầu tư, tổng trị giá học bổng: 15.850.000 đồng/học kỳ tức là 3.170.000 đồng/tháng.

HMO xin chúc mừng các em sinh viên đã giàng được học bổng trong kỳ này:

1. Nguyễn Thị Phương Anh, K68 Ngành Tài nguyên và Môi trường nước

2. Nguyễn Quế Chi, K68 Ngành Tài nguyên và Môi trường nước

3. Đỗ Thị Giang, K68 Ngành Tài nguyên và Môi trường nước

4. Trần Thị Thanh Mai, K68 Ngành Tài nguyên và Môi trường nước

5. Lương Thế Tài, K68 Ngành Tài nguyên và Môi trường nước

6. Lưu Thanh Huyền, K68 Ngành Hải dương học

7. Nguyễn Khánh Linh, K68 Ngành Hải dương học