TS. Phạm Thanh Hà
Cơ quan công tác
Số điện thoại
Trình độ học vấn
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đại học: 2011-2015, CLC Khí tượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

- Nghiên cứu sinh: 2015 - nay,  Ngành Khí tượng và khí hậu học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

- 08/2015 - 10/2016: Nghiên cứu viên, Trung Tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

- 10/2016 - nay: Giảng viên tạo nguồn, Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

Chủ nhiệm:

 1. 2020 - 2021: Xây dựng chỉ tiêu dự báo ngày bắt đầu mùa mưa cho khu vực Việt Nam. Mã số TN.20.13. Đề tài do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đai học Quốc gia Hà Nội tài trợ.

Tham Gia

 1. 2015 - 2017: Đánh giá khả năng dự báo mưa hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình khí hậu khu vực. Mã số 105.06-2014.44. Đề tài NCCB do NAFOSTED tài trợ
 2. 2017 - 2019: Tiếp thu và làm chủ công nghệ dự báo bão hạn mùa bằng mô hình động lực, phục vụ công tác bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế - xã hội và an ninh trên khu vực Biển Đông - Việt Nam. Mã số 17/FIRST/1a/VNU2
 3. 2017 - 2020: Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo số lượng và vùng hoạt động của bão trên Biển Đông hạn 3-6 tháng phục vụ hoạt động kinh tế biển và an ninh quốc phòng. Mã số: KC.09.15/16-20
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ
 1. Tan Phan-Van, Phuong Nguyen-Ngoc-Bich, Thanh Ngo-Duc, Tue Vu-Minh, Phong V.V. Le, Long Trinh-Tuan, Tuyet Nguyen-Thi, Ha Pham-Thanh, and Duc Tran-Quang, 2022: Drought over Southeast Asia and its association with large-scale drivers. Journal of Climate. 1-37, DOI: https://doi.org/10.1175/JCLI-D-21-0770.1 (In English) 
 2. Pham-Thanh, H., T. Phan-Van, R. van der Linden, and A. H. Fink, (2021): “The Performance of ECMWF sub-seasonal forecasts to predict the Rainy Season Onset Dates in Vietnam”. Weather and Forecasting, doi: 10.1175/WAF-D-21-0144.1 (In English) 

 3. Pham-Thanh, H., T. Phan-Van, A. H. Fink, and R. van der Linden, (2021): “Local-Scale Rainy Season Onset Detection: A New Approach Based on Principal Component Analysis and its Application to Vietnam”. International J. Climatol, doi: 10.1002/joc.7441 (In English) 

 4. PHAM Thi Thanh Nga, PHAM Thanh Ha, and VU Thanh Hang, 2021: Satellite-based Regionalization of Solar Irradiation in Vietnam by K-means Clustering. J. Appl. Meteor. Climatol., DOI: https://doi.org/10.1175/JAMC-D-20-0070.1  (In English)

 5. Tran-Quang, D.,  Pham-Thanh, T. Vu, C. Kieu, and T. Phan-Van, 2020: Climatic Shift of the Tropical Cyclone Activity Affecting the Vietnam’s Coastal Region. J. Appl. Meteor. Climatol., DOI: https://doi.org/10.1175/JAMC-D-20-0021.1  (In English)

 6. Pham-Thanh, H., T. Ngo-Duc, J. Matsumoto, T. Phan-Van, and H. Vo-Van, 2020: Rainfall trends in Vietnam and their associations with tropical cyclones during 1979−2019. Scientific Online Letters on the Atmosphere-SOLA, 16, 169−174, DOI:10.2151/sola.2020-029. Link: https://www.jstage.jst.go.jp/article/sola/16/0/16_2020-029/_pdf  (In English)

 7. Pham Thi Thanh Nga, Nguyen Thi Phuong Hao, Nguyen Tien Cong, Vu Thanh Hang, Pham Thanh Ha, Kenji Nakamura, 2020: Evaluation of solar radiation estimated from Himawari-8 satellite over Vietnam region, Vietnam Journal of Science and Technology, 58(3A), 20-32. (In English)

 8. Pham Quang Nam, Tran Quang Duc, Le Lan Phuong, Hoang Danh Huy, Pham Thanh Ha, Phan Van Tan, 2020: A study on the Sensitivity of Parameterizations for Regional Climate models in the Simulation of Tropical Cyclones over Western Pacific Ocean and East SeaVNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, [S.l.], v. 36, n. 3, sep. 2020. ISSN 2588-1094, DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4568. (In Vietnamese)

 9. Tran Quang Duc, Pham Thanh Ha, Dinh Ba Duy, Pham Quang Nam, 2020: Change the activity of the East Sea tropical storm, DOI: 10.36335/VNJHM.2020(715).27-36 (In Vietnamese)

 10. Ha Pham-Thanh, Roderick van der Linden, Thanh Ngo-Duc, Quang Nguyen-Dang, Andreas H. Fink, Tan Phan-Van, 2019: Predictability of the rainy season onset date in Central Highlands of Vietnam. International Journal of Climatology. DOI: https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.6383  (In English)

 11. Pham Thanh Ha, Hoang Danh Huy, Pham Quang Nam, Jack Katzfey, John McGregor, Nguyen Kim Chi, Tran Quang Duc, Nguyen Manh Linh, Phan Van Tan, 2019: Implementation of Tropical Cyclone Detection Scheme to CCAM model for Seasonal Tropical Cyclone Prediction over the Vietnam East Sea. DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4384. (In Vietnamese)

 12. Nguyen Manh Linh, Jack Katzfey, John McGregor, Nguyen Kim Chi, Pham Quang Nam, Tran Quang Duc, Pham Thanh Ha, Hoang Danh Huy, Nguyen Van Hiep, Phan Van Tan, 2019: Investigate the relationship between Storm Formation and Tropical Cyclone Genesis Potential Index in the Vietnam East Sea, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 35, No. 2 (2019) 91-101. (In Vietnamese)

 13. Tan Phan-Van, Thanh Nguyen-Xuan, Hiep Van Nguyen, Patrick Laux, Ha Pham-Thanh and Thanh Ngo-Duc, 2018: Evaluation of the NCEP Climate Forecast System and Its Downscaling for Seasonal Rainfall Prediction over Vietnam. Weather and Forecasting. DOI: 1175/WAF-D-17-0098.1. Link: https://journals.ametsoc.org/view/journals/wefo/33/3/waf-d-17-0098_1.xml  (In English)

 14. Vu Thanh Hang, Pham Thi Thanh Nga, Pham Thanh Ha, 2018: Evaluation of GSMaP Satellite Precipitation over Central Vietnam in 2000-2010 Period and Correction Ability, The VNU Journal of Science: Earth and Eniviromental Sciences, Vol 34, No 1S. (In Vietnamese)

 15. Phan Van Tan, Pham Thanh Ha, Nguyen Dang Quang, Nguyen Van Hiep, Ngo Duc Thanh, 2016: “Change in onset date of rainy season in Central Highlands and predictability”, The VNU Journal of Science: Earth and Eniviromental Sciences, Vol 32, No 3S. (In Vietnamese)

 16. Dinh Ba Duy, Ngo Duc Thanh, Nguyen Thi Tuyet, Pham Thanh Ha, Phan Van Tan, 2016: “Characteristics of Tropical Cyclones in the Northwestern Pacific Ocean, the East Sea and Their Directly Affected Areas in Vietnam for the Period 1978-2015”, The VNU Journal of Science: Earth and Eniviromental Sciences, Vol 32, No 2. (In Vietnamese)