GVC. ThS. Trịnh Thị Lê Hà
Cơ quan công tác
Số điện thoại
Trình độ học vấn
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 1994, Ngành Địa lý – Địa chất, Chuyên ngành Địa chất, Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội

Thạc sỹ: 2001, Ngành Môi trường, Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

1994 – 1997: Cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm phân tích thí nghiệm Địa chất, Cục địa chất Việt Nam

2002 – nay: Cán bộ giảng dạy tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Giảng dạy đại học

1. Địa chất, địa mạo biển

2. Trầm tích biển

3. Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển

Giảng dạy sau đại học

Khóa luận tốt nghiệp 

Lương Thanh Hòa (K50), Phạm Mai Thanh (K51), Hoàng Thị Thu Hoài (K52), Nguyễn Thị Mai (K52), Nguyễn Thị Kiều Trang (K53), Hán Trọng Đạt (K54), Trần Văn Thuần (K54)

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

1. Địa chất, địa mạo biển

2. Trầm tích biển

3. Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

1.  2002-2003 Cơ sở kinh tế sinh thái và những ứng dụng trong quy hoạch quản lý các hệ sinh thái ven bờ đảo Cù Lao Chàm, Hội An- Quảng Nam,TN-02-31

2. 2005-2006 Đánh giá tiềm năng nuôi trồng thủy hải sản khu vực ven đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, QT-05-33

THAM GIA

1. 2002-2005 Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn vùng biển ven bờ VN, Chương trình biển KC.09/01-05

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

CHỦ TRÌ

1.  2002-2003 Cơ sở kinh tế sinh thái và những ứng dụng trong quy hoạch quản lý các hệ sinh thái ven bờ đảo Cù Lao Chàm, Hội An- Quảng Nam,TN-02-31

2. 2005-2006 Đánh giá tiềm năng nuôi trồng thủy hải sản khu vực ven đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, QT-05-33

THAM GIA

1. 2002-2005 Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn vùng biển ven bờ VN, Chương trình biển KC.09/01-05

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH

Sách đã xuất bản

1. Jjoan Brown, Angela Colling Dave Park John Philips Dave Rothery và John Wrighi, Sóng, Thủy triều và các quá trình biển nước nông (Người dịch: Trịnh Lê Hà), Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2011

Sách dịch và biên soạn - Giáo trình ĐHKHTN

1. C.A.E. Địa chất đới bờ (Biên dịch: Trịnh Lê Hà) Giáo trình ĐHKHTN, 2004

2. Jjoan Brown, Angela Colling Dave Park John Philips Dave Rothery và John Wrighi Cấu trúc và các quá trình hình thành đại dương (Biên dịch: Trịnh Lê Hà) Giáo trình ĐHKHTN, 2008

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

 

2013

1.  Trịnh Thị Lê Hà, 2013 Một số biện pháp xử lý dầu tràn trên biển và hiệu quả áp dụng thông qua mô hình Spill Tools Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.41-50

2012

2.  Trịnh Thị Lê Hà, 2012  Giới thiệu thang độ muối thực 1978 và khả năng ứng dụng. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 28, số 3S, tr. 39-47

2011

3.  Trịnh Thị Lê Hà, Phạm Mai Thanh, 2011. Cơ sở lý thuyết và khả năng xác định nồng độ ôxy hòa tan trong nước biển bằng phương trình thực nghiệm. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 27, số 1S, tr. 63-70

2010

4.  Trịnh Thị Lê Hà, 2010 Phân vùng quản lý các nguồn tài nguyên sinh thái ven bờ đảo Cù Lao Chàm, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 48-số 2A, trang 823-829, 2010

2006

5.  Trịnh Lê Hà, 2006 Đánh giá tiềm năng nuôi trồng thủy hải sản khu vực ven bờ đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHTN&CN, T.XXII, No2B AP,2006, Phụ trương ngành KT-TV&HDH, tr28-30, Hà nội, 2006

2003

6.  Đoàn Bộ, Trịnh Lê Hà, Đặc điểm phân bố một số yếu tố hóa học và môi trường nước vùng biển Quảng Ninh trong mùa hè; Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHTN&CN, T.XIX, No1,2003, Phụ trương ngành KT-TV&HDH, tr1-9, Hà nội, 2003

7.  Đoàn Bộ, Trịnh Lê Hà, 2003, Mô hình chu trình Nitơ trong hệ sinh thái biển; Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHTN&CN, T.XIX, No1,2003, Phụ trương ngành KT-TV&HDH, tr10-21, Hà nội, 2003