GV.TS. Nguyễn Kim Cương
Cơ quan công tác
Số điện thoại
Trình độ học vấn
TS
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học: 2006, Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Thạc sĩ2009, Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Tiến sĩ: 2013, Kỹ thuật Dân dụng và Môi trường, ĐH Thủ đô Tokyo, Nhật Bản
Sau Tiến sĩ: 2016-2017, ĐH Bang Louisiana, Mỹ.
Học giả trao đổi: 2019, ĐH Rutgers, Mỹ.
 
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
2008 - 2013: Nghiên cứu viên, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
2013 – 2014: Giảng viên Bộ môn Hải dương học, Khoa KTTV&HDH, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
2015 – 2016: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển, Khoa KTTV&HDH, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
Giảng dạy đại học (3)
 1. Hải dương học Khu vực và Biển Đông;
 2. Hải dương học và tương tác Biển - Khí quyển;
 3. Hoàn lưu biển ven
Giảng dạy sau đại học (4)
 1. Khí tượng Thủy văn Biển Đông;
 2. Ứng dụng viễn thám trong Hải dương học;
 3. Dự báo thời tiết biển
 4. Tài nguyên và môi trường Biển Đông

Khóa luận tốt nghiệp (4)

 1. Phạm Thị Hà (K57 - 2015) - Ứng dụng số liệu độ cao mực nước biển nghiên cứu trường dòng chảy khu vực Biển Đông.
 2. Đoàn Thị Linh (K57 - 2015) - Đánh giá xu thế biến đổi dài hạn nhiệt độ nước mặt biển khu vực Biển Đông.
 3. Phạm Thị Hương (K59-2018) - Nghiên cứu biến động đường bờ khu vực biển Hải Phòng.
 4. Nguyễn Thị Mai Anh (K59-2018) - Tính toán trường dòng chảy trung bình nhiều năm tại vùng biển vịnh Bắc Bộ
 5. Lê Khánh Vân (K62 - 2021) - Đánh giá biến động hình thái khu vực ven biển tỉnh Cà Mau

Luận văn Thạc sỹ (4)

 1. Nguyễn Thanh Trang, 1774 QĐ - ĐHKHTN  Nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển vùng Vịnh Bắc Bộ HD1: TS. Trần Hồng Lam, HD2: TS. Nguyễn Kim Cương (2012-2014).
 2. Trần Văn Mỹ1573 - QĐ ĐHKHTN Nghiên cứu động lực học của sóng sau đới sóng đổ tại bãi biển Nha Trang, HD1: TS. Nguyễn Kim Cương, HD2: TS. Jean L. Pierre (2013-2015).
 3. Trần Mạnh Cường1580 QĐ- ĐHKHTN Phân tích và dự báo tràn dầu vùng biển Vịnh Bắc Bộ bằng mô hình số trị ứng dụng số liệu radar biển, TS. Nguyễn Kim Cương (2014-2016).
 4. Trần Văn Khanh, 1036/QĐ-ĐHKHTN Nghiên cứu ảnh hưởng của thủy triều và nước dâng tới sóng trong bão bằng mô hình số trị tích hợp tại ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. HD1: TS. Nguyễn Bá Thủy, HD2: TS. Nguyễn Kim Cương (2016-2018).

Luận án Tiến sĩ (3)

1. Trần Mạnh Cường. The use of current measurements by HF radars for characterization of coastal water dynamics in the northern Vietnam: Application to ecological studies and marine renewable energy assessment, 2018 – 2021 (GVHD: GS. TS. Alexei Sentchev, TS. Nguyễn Kim Cương), Université du Littoral – Côte d’Opale, France.

2. Phạm Văn Tiến. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực tới hiện tượng ngập lụt khu vực ven biển, 2020 - 2023 (GVHD: PGS. TS. Nguyễn Bá Thủy, TS. Nguyễn Kim Cương), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

3. Nguyễn Xuân Tùng. Nghiên cứu biến động hình thái các đảo nổi lớn dưới tác động của động lực biển khu vực quần đảo Trường Sa - Việt Nam, 2020 - 2023 (GVHD: PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn, TS. Nguyễn Kim Cương), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
 1. Sóng nội;
 2. Vận chuyển trầm tích
 3. Viễn thám màu và nhiệt độ mặt biển
 4. Front biển và đại đương 
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

 1. Xây dựng mô hình tính toán biến động mặt cắt ngang và áp dụng nghiên cứu sự thay đổi mùa của bãi biển Nha Trang. MS: TN15-22. Thời gian 2015-2016.
 2. Sea-surface current features in the Gulf of Tonkin observed from altimetry satellite and high frequency radars. Project No.: 29-53, Ehime University, Japan (2017-2018)
 3. Characterizing the sea-surface circulation in the Gulf of Tonkin by using numerical model and HF radar data, Project No.: 30-56, Ehime University, Japan (2018-2019).

THAM GIA

 1. 2007-2009ĐT TĐ DHQG Xây dựng mô hình vận chuyển bùn cát và biến đổi địa hình vùng ven bờ Cát Hải, Hải Phòng phục vụ công tác bảo vệ đê và công trình bờ biển, QGTD 07 04 do GS.TS. Đinh Văn Ưu chủ trì
 2. 2008 - 2010 CT NC Biển, ĐT Đánh giá biến động mực nước biển cực trị do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phục vụ chiến lược kinh tế biển, KC 09 23/06-10 do GS. TS. Đinh Văn Ưu chủ trì
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH

Sách đã xuất bản

 1. Umeyama Motohiko, Shintani Tetsuya, Nguyen Kim-Cuong, and Matsuki Shogo (2012). Measurements of particle velocities and trajectories for internal waves propagating in a density-stratified two-layer fluid on a slope. Chapter 12 in "Particle Image Velocimetry" edited by Cavazzini Giovanna, pp. 321-344, ISBN 978-953-51-0625-8, InTech.
Sách dịch và biên soạn - Giáo trình ĐHKHTN

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

2021

40. Manh Cuong Tran, Alexei Sentchev, Kim Cuong Nguyen (2021). Seasonal variability of surface currents in the Gulf Of Tonkin derived from HF radar observations, Proceedings of International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Jul. 12-14, Brussels.

39. Phạm Văn Tiến, Phạm Khánh Ngọc, Phạm Quốc Hưng, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Bá Thủy (2021). Ảnh hưởng của sóng trong bão tới ngập lụt vùng ven biển tỉnh Thái Bình, Tạp chí Khí tượng Thủy văn 4 (724), 72-81.

38. Phạm Thị Hương, Nguyễn Kim Cương, Đinh Văn Ưu (2021). Nghiên cứu biến động đường bờ khu vực biển Hải Phòng giai đoạn 1987 – 2018, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Trái đất và Môi trường, Vol. 37, No. 4, pp...

37. Đặng Đình Đức, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Kim Cương, Trần Ngọc Anh (2021). Kết quả thử nghiệm mô phỏng các trường thủy động lực học độ phân giải cao cho khu vực biển miền Trung Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Trái đất và Môi trường. (đã chấp nhận đăng).

36. Nguyễn Kim Cương (2021). Nghiên cứu đồng hóa trường nhiệt mặt biển khu vực ven bờ Việt Nam sử dụng mô hình ROMS, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Trái đất và Môi trường, Vol. 37, No. 3, pp. 98-106.

35. Manh Cuong Tran, Alexei Sentchev, Kim Cuong Nguyen (2021). Multi-scale variability of circulation in the Gulf of Tonkin from remote sensing of surface currents by High-Frequency radars, Ocean Dynamics, Vol. 71, pp. 175 – 194.

2020

34. Tran Anh Tu, Le Duc Cuong, Nguyen Kim Cuong, Akihiko Morimoto (2020). Distribution characteristics of temperature, salinity, chlorophyll-a and sound speed in the Da Nang and Quy Nhon waters, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, Vol. 20, No. 4, pp. 399-404.

33. Trần Anh Tú, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Kim Cương, Trần Thu Hà (2020). Đánh giá tác động của các công trình quy hoạch ven biển thành phố Hải Phòng đến các trường thủy lực, Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22, trang 831 - 840.

32. Nguyen Ba Thuy, Sooyoul Kim, Tran Ngoc Anh, Nguyen Kim Cuong, Pham Tri Thuc, Lars Robert Hole (2020). The influence of moving speeds, wind speeds, and sea level pressures on after-runner storm surges in the Gulf of Tonkin, Vietnam, Ocean Engineering, Vol. 212, 107613, pp. 01-17.

31. Javier Zavala-garay, John Wilkin, Cuong Nguyen Kim and Duc Dang Dinh (2020). Towards the development of a regional observing/modeling system in Vietnam: Lessons from a short-term training in the use of the Regional Ocean Modeling System (ROMS), Ocean Science Meeting, Feb., San Diego, CA, USA.

2019

30. Nguyễn Bá Thủy, Nguyễn Kim Cương (2019). Bước đầu nghiên cứu nước dâng do hiệu ứng bơm Ekman tại ven biển miền Trung, Tạp chí KTTV, Số 06, trang 13-20.

29. Jingsong Gao, Guidan Wu, Kim-Cuong Nguyen, Maochong Shi (2019). Counter-Wind Deep Current in the Northern Beibu Gulf in Boreal Winter, Journal of Ocean University of China, Springer, Vol. 18, Issue 1, pp. 57-68.

2018

28. Trần Văn Khanh, Nguyễn Bá Thủy, Nguyễn Kim Cương (2018). Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất cải tiến công nghệ dự báo nước dâng và sóng trong bão mạnh, siêu bão. Tạp chí KTTV, Số 4, trang 1-8.

27. Trần Anh Tú, Nguyễn Kim Cương, Đinh Văn Ưu (2018). Đặc điểm front nhiệt mặt biển vùng biển Đông Nam Việt Nam. Tạp chí KH&CN Biển. Tập 16, Số 1; 2018: 32-45.

2017

26. Nguyễn Thị Thu Mai, Alexei Senchev, Nguyễn Kim Cương (2017). Assessment of Coastal Ocean Dynamics by Using High-Frequency Radar Velocity Measurements. International Conference on Earth Observations & Natural Hazards, Hanoi, Vietnam. (ICEO&NH 2017).

25. Tran Anh Tu, Le Duc Cuong, Nguyen Kim Cuong, Akihiko Morimoto (2017). Characteristics of temperature-salinity, chlorophyll-a and sound speed distributions in Danang-Quynhon area, Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ X, 08-09/12/2017, Hà Nội.
 
2016

24. Trần Mạnh Cường, Nguyễn Kim Cương (2016). Chế độ dòng chảy tầng mặt khu vựcVịnh Bắc Bộ dựa trên số liệu thu thập bằng radar biển, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S, tr. 26 - 33.

23. Feng Nan, Fei Yu, Huijie Xue, Lili Zeng, Dongxiao Wang, Shilun Yang, Kim-Cuong Nguyen (2016). Freshening of the upper ocean in the South China Sea since the early 1990s, Deep-Sea Research (Part I), Vol. 118, pp. 20-29.

22. Cuong Kim Nguyen, Giang Tien Nguyen, Anh Ngoc Tran, Duc Dinh Dang, and Vinh Ngoc Tran (2016). Hydrodynamics and Short-Term Morphological Change in The Estuaries of Phu Yen Province, Vietnam, The 8th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics, pp. 169 – 176.

21. Vũ Thị Vui, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Minh Huấn (2016). Đánh giá ảnh hưởng của các phương pháp khép kín rối trong mô phỏng trường nhiệt độ nước mặt biển khu vực biển miền Trung Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 16, số 4, tr 356-363. 

20. Nguyễn Kim Cương, Trần Văn Mỹ, Lefebvre Jean-Pierre (2016). Cơ chế của dòng chảy sóng trong vùng sóng tràn khu vực bãi biển Nha Trang, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 16, Số 2, tr 115 - 121.

2015

19. Đinh Văn Ưu, Nguyễn Kim Cương, Hà Thanh Hương, Trần Văn Mỹ và Nguyễn Nguyệt Minh (2015). Một số đặc điểm biến động phân bố của các trường khí tượng - hải văn cơ bản tại các thủy vực ven bờ Miền Trung - Việt Nam từ Đà Nẵng đến Nha Trang,Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái Đất và Môi trường, Tập 31, Số 1S, tr. 127-136.

18. Đinh Văn Ưu, Nguyễn Kim Cương, Hà Thanh Hương và Nguyễn Nguyệt Minh (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên trường dòng chảy lớp mặt Biển Đông. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 269 - 276

17. Vũ Công Hữu, Nguyễn Kim Cương, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Trung Việt (2015). Đặc trưng trường sóng và diễn biến đường bờ bãi tắm khu vực Vịnh Nha Trang. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 172 - 185

16. Đinh Văn Ưu, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Nguyệt Minh, Hà Thanh Hương (2015), Một số đặc trưng phân bố và biến động các trường khí tượng, hải văn chủ yếu tại khu vực Nam Trung Bộ, Việt Nam, Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015, Đà Nẵng

2014

15. Van Uu Dinh, Kim Cuong Nguyen, Nguyet Minh Nguyen, Thanh Huong Ha, and Van My Tran (2014). Characteristics of coastal circulation in the Central region of Vietnam East Sea, 9th WESTPAC International Scientific Syposium, Apr. 22-25, Nha Trang - Vietnam.

14. Vũ Công Hữu, Đinh văn Ưu, Nguyễn Kim Cương, Dương Công Điển và Dương Hải Thuận, (2014), Nghiên cứu mô phỏng biến đổi đường bờ dưới tác động của sóng và mực nước, Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2014, Phan Rang.

2013

13. Nguyen Kim-Cuong, Shintani Tetsuya (2013). Effect of thickness ratio on mass transport by internal waves propagating in two-layer system, Ann. J. JSCE, Ser. B1 (Hydraulic Engineering),Vol. 69, No. 4, I_85-I_90.

12. Nguyen Kim-Cuong, Shintani Tetsuya, Umeyama, Motohiko (2013). Effects of diffusive interface on mass transport by internal waves propagating in a two-layer fluid system, J. Applied Mechanics (A2), JSCE,Vol. 69, No. 2, I529-I536.
 
11. Montani Satoshi, Nguyen Kim-Cuong, Shintani Tetsuya, Umeyama Motohiko (2013). Numerical analysis of sediment transport in Hai Phong area with a coupled ROMS-SWAN model, Annual meeting of Japanese society of fluid mechanics (JSFM), Sep. 03, pp..., Tokyo - Japan.
 
2012
 
10. Umeyama, Motohiko & Nguyen Kim-Cuong (2012). PIV measurements of particle velocities and trajectories for internal waves propagating in a two-layer fluid on a sloping boundary Proceedings of the 33nd International Conference on Coastal Engineering, ASCE, July 1-6, Santander - Spain
 
9. Nguyen Kim-Cuong., Umeyama, Motohiko, Shintani Tetsuya (2012). Velocity distribution and particle trajectories in internal wave propagating on an upper slope, Proceedings of 18th IAHR-APD Conference, IAHR, August 19-23, Jeju - Korea.
 
8. Nguyen Kim-Cuong., Umeyama, Motohiko, Shintani Tetsuya(2012). Characteristics of internal waves propagating over a gentle slope in a two-layer density-stratified fluid, Proceedings of International Conference on Estuaries and Coasts, pp. 65-73, October 8-11, Hanoi – Vietnam.
 
7. Nguyen Kim-Cuong, Umeyama Motohiko, Dinh Van-Uu (2012). Long-term morphological changes and hydrodynamics of tidal dominant coastal zone in the Hai Phong Estuary, Vietnam, Ann. J. of JSCE, Ser. B1 (Hydraulic Engineering), Vol. 68, No. 4, I_85-I_90.
 
6. Nguyen Kim-Cuong, Umeyama, Motohiko, Shintani Tetsuya (2012). Distributions of kinetic energy and wave celerity in internal waves propagating on a constant slope, Proceedings of International Summer Symposium, pp. 53-54, September 5-6, Nagoya - Japan.
 
5. Nguyen Kim-Cuong, Umeyama, Motohiko, Shintani Tetsuya (2012). Water Particle Trajectory and Mass Transport of Internal Waves Propagating Over A Constant Slope, J. Applied Mechanics (A2), JSCE,Vol. 68, No. 2, I_653-I_660.
 
4. Dinh Van Uu, Tran Ngoc Anh, Nguyen Tien Giang, Nguyen Kim Cuong (2012). Impacts of sea level rise on Vietnam coastal cities and preparation for development assessment and strategic planning, Proceedings of the International Symposium on Sustainable Urban Environment, Nov. 2, pp. 1-4, Tokyo – Japan.
 
2011
 
3. Nguyen Kim Cuong, Dinh Van Uu, Umeyama Motohiko (2011). Development of Modeling System to Simulate Hydrodynamic and Environmental Quantities in the Hai Phong Estuary, Vietnam. Proceedings of the 34th International Congress, IAHR, June 26 - July 1, Brisbane, Australia. 
 
2. Nguyen Kim Cuong, Dinh Van Uu, Umeyama Motohiko, Nguyen Tien Giang, and Nguyen Hieu (2011). Investigation of Shoreline and Morphological Changes, and Simulation of the Circulation in the Hai Phong Estuary, Vietnam. Proceedings of the 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE), April 10-15, Sydney, Australia. 
 
1. Chikashi Nakaza, Kim-Cuong Nguyen, Tetsuya Shintani, and Motohiko Umeyama (2011). Numerical analysis on flow and tidal exchange characteristics in Ha Long Bay, Annual meeting, Japan Society of Fluid Mechanics (Sep. 2011)