GV.TS. Hà Thanh Hương
Cơ quan công tác
Số điện thoại
Trình độ học vấn
Tiến sĩ
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Năm được cấp bằng Đại học: .1999., thuộc ngành: Thủy văn – Môi trường.
Chuyên ngành: Thủy văn – Môi trường,  Nơi cấp bằng: Trường Đại học Thủy Lợi
- Năm được cấp bằng Thạc sĩ: 2001  , thuộc ngành:.Cơ học
Chuyên ngành: Cơ học môi trường liên tục; Nơi cấp bằng: Trường Đại học liège - Vương quốc Bỉ
- Năm được cấp bằng Tiến sĩ:  2019   , thuộc ngành: Hải dương học
Chuyên ngành: Hải dương học; nơi cấp bằng: Đại học Khoa học tự nhiên
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Từ 2/2007 - nay: Giảng viên Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Thủy động lực học, Môi trường

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

 

TT
Tên chương trình, đề tài, dự án KH và mã số
Thời gian thực hiện
(từ năm …… đến năm ……)
1.                 
 Ứng dụng mô hình thủy động lực 3D tính toán lan truyền ô nhiễm khu vực vịnh Bắc Bộ
Mã số: TN - 08 - 36
2008
2. Nghiên cứu biến động cấu trúc dòng chảy và nhiệt độ nước dọc bờ Tây Vịnh Bắc Bộ 2012-2014

 

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

1     Hà Thanh Hương, Ứng dụng mô hình toán để tính toán xâm nhập mặn ở hạ lưu sông Văn Úc, Tạp chí Khí tượng- Thuỷ văn,1999.

2     Hà Thanh Hương, Chuẩn bị số liệu và triển khai dự báo điều kiện môi trường theo mô hình 3D và các mô hình khác ( thống kê) cho mùa đông - xuân 2003-2004 vùng biển Trung Bộ, Tạp chí KH ĐHQG XXI, 3PT, 108-117, 2005.

3     Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Tương quan biến động điều kiện Môi trường và ngư trường nghề câu cá Ngừ đại dương ở vùng biển khơi nam Việt Nam, Tạp chí KH ĐHQG XXI, 3PT, 108-117, 2005.

4     Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Vai trò các quá trình tương tác sông- biển trong mô hình tính toán và dự báo xói lở bờ biển cửa sông, Tạp chí KH ĐHQG  XXI, 3PT, 118-126, 2005.

5     Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Phạm Hoàng Lâm. Phát triển và ứng dụng hệ thống mô hình monitoring và dự báo môi trường biển, Journal of Science, Earth Sciences, VNU, XXII, No2B AP,195-206, 2006.

6     Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Ứng dụng mô hình dòng chảy ba chiều (3D) nghiên cứu quá trình lan truyền các chất lơ lửng tại vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí Toàn quốc năm 2005, Hội Cơ học Việt Nam, Hà Nội,623-632, 2006.

7     Phạm Hoàng Lâm, Hà Thanh Hương, Phạm Văn Huấn, Computing vertical profile of temperature in Eastern Sea using cubic spline function, Journal of Science, Earth Sciences, VNU, Volume 23, No.2, 122-125, 2007.

8     Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Phạm Hoàng Lâm, Development of system of Hydrodynamic-environmental models for coastal area (Case study in Quangninh-Haiphong region), Journal of Science, Earth Sciences, VNU, XXIII, N1,59-68, 2007.

9     Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Phạm Hoàng Lâm, Phát triển và ứng dụng mô hình ba chiều thuỷ động lực-môi trường trong tính toán và dự báo lan truyền ô nhiễm dầu ở biển  Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí Toàn quốc năm 2006, Hội Cơ học Việt Nam, Hà Nội,537-546, 2007.

10 Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Mô hình thủy động lực và Môi trường thủy vực cửa sông ven biển có chế độ triều áp đảo. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí Toàn quốc năm 2008, Hội Cơ học Việt Nam, Hà Nội,393-402, 2009.

11.     Dinh Van Uu, Ha Thanh Huong and Pham Hoang Lam,  Development and Application of the Environmental Hydrodynamic 3D Model for Computation and Forecasting of Oil Pollutions in Coastal Marine Environment, General Seminar on Environmental Science and Technology issues Related to urban and coastal zone development, Core University Program VNU-JSPS, Kumamoto, Japan, 2006.

12. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Hydrodynamic and Environmental Modelling in Tidal dominated  Estuarine Regions, General Seminar on Environmental Science and Technology issues Related to urban and coastal zone development, Core University Program VNU-JSPS, Osaka, Japan, 191-196, 2008.

13. Hà Thanh Hương, Nghiên cứu thử nghiệm dự báo hạn ngắn trường thủy văn Biển Đông bằng mô hình MDEC3D. Tạp chí KH ĐHQG  tập 27, số 1S, 126-135, 2011.

14. Hà Thanh Hương, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Trung Việt 2013. Hoàn lưu ven bờ Vịnh Nha Trang Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 65-71

15. Hà Thanh Hương2013 Biến động cấu trúc hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 80-88

16.  Van Uu Dinh, Kim Cuong Nguyen, Nguyet Minh Nguyen, Thanh Huong Ha, and Van My Tran 2014. Characteristics of coastal circulation in the Central region of Vietnam East Sea, 9th WESTPAC International Scientific Syposium, Apr. 22-25,Nha Trang - Vietnam.

17. Hà Thanh Hương, Đinh Văn Ưu, Đinh Văn Mạnh 2014, Ứng dụng phương pháp LOWESS trong nghiên cứu cấu trúc nhiệt muối vịnh Bắc Bộ Tạp chí Khí tượng Thủy văn số 647, tr. 38 - 44

18. Đinh Văn Ưu, Nguyễn Kim Cương, Hà Thanh Hương và Nguyễn Nguyệt Minh 2015 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên trường dòng chảy lớp mặt Biển Đông.Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 269 - 276

19.  Đinh Văn Ưu, Nguyễn Kim Cương, Hà Thanh Hương, Trần Văn Mỹ và Nguyễn Nguyệt Minh 2015. Một số đặc điểm biến động phân bố của các trường khí tượng - hải văn cơ bản tại các thủy vực ven bờ Miền Trung - Việt Nam từ Đà Nẵng đến Nha Trang,Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái Đất và Môi trường, Tập 31, Số 1S, tr. 1-10.

20.  Hà Thanh Hương,2016 Xác định cấu trúc nhiệt độ Vịnh Bắc BộTạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S,  109 .

21. Trần Thị Thảo, Hà Thanh Hương,2016 Đánh giá sự ảnh hưởng của hệ số ma sát đáy tới mực nước dâng do bão bằng mô hình ADCIRC khu vực Vịnh BắcBộ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S,  202