GVCC. PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn
Cơ quan công tác
Số điện thoại
Trình độ học vấn
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 1984, Ngành Khí tượng Thủy văn, Chuyên ngành Hải dương học, Trường Khí tượng Thủy văn Saint Peterburg, Liên Xô (cũ)

Tiến sỹ: 2004, Ngành Địa lý, Chuyên ngành Hải dương học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

1986 – nay: Giảng viên, Bộ môn Hải dương học, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

2009 - nay: Phó chủ nhiệm Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Giảng dạy đại học

1. Vật lý biển,

2. Khảo sát hải văn,

3. Mô hình toán trong kỹ thuật bờ,

4. Các quá trình cửa sông ven biển.

Giảng dạy sau đại học

1. Thuỷ động lực vùng thềm lục địa

2. Động lực học vùng ven biển

3. Những vấn đề thời sự khoa học trong hải dương học

Khóa luận tốt nghiệp 

Đoàn Thị Thu Hà (K50), Trần Sơn Tùng (K50), Nguyễn Đắc Đa (K51), Vũ Thị Vui (K52), Trần Thị Ngoan (K52), Vương Văn Khánh (K52), Trịnh Thị Tâm (K53), Đào Thị Yến (K53), Trần Thị Thu Hà (K54), Ngô Văn Thanh (K54),  Nguyễn Thúy Hằng (K54), Lý  Bá Ngọc (K54), Bùi Thị Châu (K55), Nguyễn Thị Mơ (K55)

Luận văn Thạc sỹ 

1. Lê Thị Thanh (2005) Lựa chọn và phát triển mô hình đánh giá chất lượng nước ven bờ phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ/ CH ĐHKHTN ĐHQGHN (2003-2005).

2. Phạm Xuân Đài (2007), Nghiên cứu, tính toán các đặc trưng năng lượng sóng phục vụ thiết kế công trình bảo vệ đê, kè biển khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng,/ CH Đại học Thủy lợi (2005-2007)

3. Phạm Tiến Đạt (2009) Sử dụng mô hình ECO LAB đánh giá một số đặc trưng môi trường biển khu vực nuôi trồng thủy sản/.CH ĐHKHTN ĐHQGHN (2007-2009).

4. Nguyễn Viết Quỳnh (2012). Tính toán quá trình lan truyền sóng trong rừng ngập mặn (2009-2011)

5. Nguyễn Chí Công (2011). Tính toán lan truyền vật chất ô nhiễm khu vực vịnh Nha Trang bằng mô hình số (2009-2011)

6.  Phan Thành Bắc (2012). Mô phỏng quá trình lan truyền vật chất ô nhiễm dưới tác động của các yếu tố động lực tại vịnh Cam Ranh bằng mô hình số (2010-2012)

7. Dương Công Điển (2012).Tính toán vận chuyển trầm tích và biến động đáy biển tại vùng lân cận công trình dưới tác động của sóng và dòng chảy(2010-2012)

8. Nguyễn Anh Ngọc(2014) Tính toán trường sóng Vịnh Bắc Bộ bằng trường gió tái phân tích (2012-2014)

Luận án Tiến  sỹ

Nguyễn  Quốc Trinh (4/3/2011) Nghiên cứu lan truyền dầu ở Biển Đông phục vụ cảnh báo và tìm kiếm nguồn thải. HDC: PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn, HDP: TS. Phùng Đăng Hiếu

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Thủy thạch động lực

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

1.  2000-2001 Ứng dụng mô hình số trị tính toán các đặc trưng thủy động lực vùng cửa Thuận An, TN-2000-23

2. 2005-2007 Nghiên cứu quá trình vận chuyển trầm tích bằng mô hình số trị phục vụ quy hoạch phát triển bền vững khu vực cửa sông Bạch Đằng,MS:QG-05-33

3. 2007-2010 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ dự báo hạn ngắn trường các yếu tố thủy văn biển khu vực Biển Đông. Đề tài thuộc Chương trình "Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kính tế xã hội". MS: KC.09.16/06-10

4. 2012-2013 Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị

5. 2014 – 2015 Nghiên cứu đánh giá tác động của quá trình dâng cao mực nước do biến đổi khí hậu toàn cầu đến phân bố không gian của các hằng số điều hòa thủy triều trên vùng biển miền Trung Việt Nam. Mã số QGTD.13.09.

6. 2014 – 2015 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ dự báo quỹ đạo chuyển động trôi trên mặt nước của vật thể phục vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên Biển Đông” mã số KC.09.27/11-15

THAM GIA

1. 2002-2005 Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn vùng biển ven bờ VN, Chương trình biển KC.09/01-05

2. 2007-2008 Xác định chiều cao sóng trong tính toán thiết kế đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam.

3. 2013 – 2014 Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị.

4. 2013-2015. Nghiên cứu triển khai quy trình công nghệ dự báo ngư trường phục vụ khai thác nguồn lợi cá ngừ đại dương trên vùng biển Việt Nam (2013-2015), Mã số KC.09.18/11-15.

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH

Sách đã xuất bản

1. Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn, Vật lý biển, NXB ĐHQGHN, 2004

Sách dịch và biên soạn - Giáo trình ĐHKHTN

1. Robert H. Stewart, Nhập môn Vật lý biển, 2005 (Biên dịch: Nguyễn Minh Huấn)

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

2016

1.       Nguyen Minh Huan et.all. 2016 The tidal oscillations under the sea level rise effects in central Vietnam region. International Journal of Scientific and Engineering Research IJSER ISSN 2229-5518 Volume 7, Issue 7, July 2016 Edition.

2.        Vũ Thị Vui, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Minh Huấn, 2016, "Đánh giá ảnh hưởng của các phương pháp khép kín rối trong mô phỏng trường nhiệt độ nước mặt biển khu vực biển miền Trung Việt Nam", Tạp chí Khoa học và Công nghệ biểnTập 16, số 4, tr.364-372.

3.       Vũ Công Hữu, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Thị Trang, Phùng Quốc Trung. Đánh giá ảnh hưởng của mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến mực nước triều ven biển Miền Trung. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016) 122-129.

2015

1.       Vũ Công Hữu, Nguyễn Kim Cương, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Trung Việt, Nguyễn Minh Huấn. Đặc trưng trường sóng và diễn biến đường bờ vịnh Nha Trang. Tạp chí Khoa học: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S (2015) 179-1851.

4.       Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Minh Huấn, PhạmVănTiến, Nguyễn Quang Vinh. ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN THỦY TRIỀU KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Tập 6 2015.

2014

1.       Nguyễn Minh Huấn,Nguyễn Quốc Trinh, Phùng Đăng Hiếu, Dư Văn Toán. 2014. Mô phỏng chuyển động trôi của vật thể trên Biển Đông bằng phương pháp số. Tạp chí Khí tượng thủy văn, ISNN 0866 – 8744, số 640 tr. 39-45.

2.       Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Minh Huấn, Dư Văn Toán, Phạm Văn Tiến. Quy chuẩn hệ cao độ phục vụ lồng ghép bản đồ lục địa và bản đồ biển. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học ngành địa hình quân sự lần thứ 4, Hà nội, tháng 09/2014.

3.       Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Minh Huấn, Phùng Đăng Hiếu, Dư Văn Toán, Nguyễn Quang Vinh. Bước đầu mô phỏng chuyển động trôi của vật thể trên Biển Đông bằng phương pháp số. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Thông tin và Định vị trên biển, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, tháng 10/2014.

2013

1.    Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Minh Huấn, Phùng Đăng Hiếu, Dư Văn Toán. 2013Mô phỏng lan truyền dầu trong sự cố tràn dầu trên vịnh Bắc Bộ bằng mô hình số trị .Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệTập 29, số 1S   tr. 168-178

2.       Nguyen Dac Da, Nguyen Minh Huan 2013. The use of median rule in editing altimetric data An example in Central Vietnam Zone, Western South China Sea Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệTập 29, số 2S   tr. 17-25

3.       Nguyen Quoc Trinh, Nguyen Minh Huan, Phung Dang Hieu, Du Van Toan. 2013Simulation for Object Drift Fore cast in the East Vietnam Sea by the Leeway Numerical Method The 14th Asia Congress of Fluid MechanicsACFM14, October 15-19, Hanoi and Ha Long, Vietnam, 1144

4.       Nguyen Minh Huan2013. Turbulence schemes implementing in the hydrodynamics models. The Seminar "Ocean Turbulence and its Application" 24  October 2013, Hanoi

2012

1.       Nguyen Minh Huan. 2012. Operational short-term marine forecast system in VNU University of Science. First China - Asean workshop on Collaboration in Ocean Science and Technology. China, Zhejiang October - 2012.

2.        Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Quốc Trinh. 2012. Chuyển động trôi của vật thể trên biển: Phương pháp dự báo số trị.  International Conference on Bien Dong 2012, 90 years of marine science in vietnamese and adjacent waters. Nha Trang September - 2012. p. (In press).

3.       Phạm Sỹ Hoàn, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Văn Tuân. 2012. Một số đặc trưng thủy văn, động lực vùng biển ven bờ Nam Việt Nam. International Conference on Bien Dong 2012, 90 years of marine science in vietnamese and adjacent waters. Nha Trang September - 2012. p. (In press).

4.       Nguyễn Chí Công, Nguyễn Minh Huấn,Phan Thành Bắc. 2012. Mô phỏng lan truyền vật chát gây ô nhiễm từ cửa sông tới khu vực các bãi tắm vịnh Nha Trang. International Conference on Bien Dong 2012, 90 years of marine science in vietnamese and adjacent waters. Nha Trang September - 2012. p. (In press).

2011

1.       Nguyễn Minh Huấn2011.Hệ  thống nghiệp vụ dự báo hạn ngắn các yếu  tố khí  tượng  thủy văn biển  trên Biển Đông  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 2: Khí tượng Thủy văn và Động lực học biển, Hà Nội tháng 10 - 2011 tr. 24-36

2.       Đoàn Bộ, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Minh Huấn2011.Ảnh hưởng của đập thủy điện Hòa Bình tới hệ sinh thái biển ven bờ đồng bằng Bắc Bộ.  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 5: Sinh thái Môi trường và Quản lý biển, Hà Nội tháng 10 – 2011 tr. 211-219

3.       Đoàn Bộ, Nguyễn Minh Huấn, Lê Hồng Cầu, Nguyễn Hoàng Minh, Bùi Thanh Hùng, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Văn Hướng 2011.Xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác hải sản xa bờ Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5,Quyển 2: Khí tượng Thủy văn và Động lực học biển, Hà Nội tháng 10 – 2011 tr.14-23

4.       Nguyễn Minh Huấn2011Nghiên cứu thử nghiệm mô phỏng hình thế bão cho các mô hình thủy động lực dự báo sóng và nước dângTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệTập 27, số 1S, tr. 115-125

5.        Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Minh Huấn2011,Nghiên cứu bồi lấp cửa Ba Lai, Bến TreTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệTập 27, số 1S, 211-217

6.       Đoàn Bộ, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Hoàng Minh, 2011Mô hình dự báo ngư trường khai thác cho nghề câu vàng ở vùng biển xa bờ miền TrungTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệTập 27, số 1S, tr. 9-16

2010

1.        Nguyễn Minh Huấn, Phạm Văn Sỹ, Dương Hồng Sơn. 2010.Quy trình thử nghiệm dự báo trường dòng chảy, độ muối, nhiệt độ và mực nước tổng cộng cho khu vực Biển Đông bằng mô hình ROMSTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ,Tập 26, số 3S, 362

2.       Nguyen Minh Huan, Nguyen Quoc Trinh, Pham Tien Dat 2010.Numerical simulation of sediment transport and morphology changes at the Bach Dang estuaryVNU Journal of Science, Earth SciencesVolume 26 No2, 90

3.       Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Minh Huấn, Trần Hồng Thái, 2010Tính toán trường sóng bằng phương pháp mô hình số trị, Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa hoc lần thứ XIII. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước và Biển, Môi trường và Đa dạng sinh học. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Thác Bà - 10/2010, tr. 155-163

4.       Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Minh Huấn, Ngô Chí Tuấn, Đặng Đình Khá 2010Biến động trầm tích và diễn biến hình thái khu vực cửa sông ven bờ Cửa Tùng, Quảng TrịTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 427

2009

1.       Nguyễn Minh Huấn. 2009, Xác định phân bố không gian của các hằng số điều hòa thủy triều tại vùng biển vịnh Bắc Bộ Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 3S – 2009 439 Hà Nội

2.       Nguyễn Minh Huấn và Nguyễn Khắc Nghĩa 2009. Tính toán mức độ giảm sóng qua rừng ngập mặn. Tạp chí khoa học Thủy lợi. Số 22 (7 - 2009), tr. 25-32,

3.       Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Quốc Trinh 2009. Quy chuẩn hệ cao độ phục vụ lồng ghép bản đồ lục địa và bản đồ biển. Tạp chí Khí tượng thủy văn. Số 582, tr. 19-26.

2003

1.       Nguyễn Minh Huấn2003 A three-dimentional simulation of the tidally modulated plume in the river entrance region. Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

2.       Nguyễn Minh Huấnvà nnk, 2003. Các đặc trưng rối lớp biên sóng – dòng sát đáy vùng biển ven bờ. Tạp chí Khoa học, khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2002

1.       Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Minh Huấn, Phùng Đăng Hiếu, 2002, Tính toán chế độ sóng khu vực Hòn La phục vụ khu neo đậu tàu tránh bão. Tuyển tập báo cáo khoa học KTTV biển, Hội nghị KH lần thứ IV, Tr. 160-165, TT KTTV Biển, Hà Nội, VN.

2000

1.       Nguyễn Minh Huấnvà nnk, 2000 Ứng dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất vào phân tích thủy triều và dòng triều; Khí tượng thủy văn Biển Đông – NXB Thống kê

1988

1.       Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Vỵ, Nguyễn Minh Huấn1988  Đặc điểm dòng chảy vùng cửa Thuận An, TCKH ĐHTH Hà Nội, 1-1988, tr  16-17