TS. Đặng Đình Khá
Cơ quan công tác
Số điện thoại
0945 237 885
Trình độ học vấn
TS.
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 2005 - 2009,Thuỷ văn học. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN

Thạc sĩ: 2009 - 2011, Thuỷ văn học. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN

Tiến sĩ: 2016 - 2021, Thủy văn học, Trường Đại học, Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

2009 – 2013, Nghiên cứu viên, Trung Tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

2013 – Nay: Nghiên cứu viên, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Giảng dạy đại học (3)

 1. Thủy lực
 2. Mô hình toán thuỷ văn;
 3. Thủyvăn đô thị,
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
 1. Điều tra và Đánh giá Tài nguyên nước;
 2. Tính toán thuỷ văn;
 3. Mô hình toán thuỷ văn;
 4. Dự báo lũ;
 5. Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông.
 6. Thích ứng Biến đổi khí hậu và Tài nguyên nước
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

 1. 2023 - 2025  Nghiên cứu tích hợp nguồn dữ liệu quan trắc mặt đất và vệ tinh trong đánh giá tài
  nguyên nước trên lưu vực sông Lam MS. QG.23.19.
 2. 2017 - 2018 Nghiên cứu sử dụng số liệu mưa vệ tinh kết hợp với dữ liệu quan trắc tại trạm trên mặt đất để tính toán dòng chảy thủy văn cho lưu vực sông Lam. MS: TN.17.16
 3. 2014- 2015 Ứng dụng mô hình toán tìm hiểu nguyên nhân gây bồi lấp cửa Tam Quan, tỉnh Bình Định. MS:: TN-14-22.

THAM GIA

 1. 2023 - 2025 Nghiên cứu xây dựng phương pháp, công nghệ dự báo dòng chảy mùa cạn, thời hạn 10 ngày, tháng, mùa đến biên giới Việt - Trung. Đề tài cấp Quốc gia. MS: ĐTĐL.CN-06/23.
 2. 2019 - 2022 Xây dựng cơ sở phương pháp luận và công nghệ quản lý tài nguyên nước các lưu vực sông trong điều kiện thiếu/không có số liệu quan trắc về khí tượng thủy văn ứng dụng cho lưu vực sông Mê Kông. Đề tài Nghị định thư Việt - Nga.MS: NĐT.58.RU/19
 3. 2018 - 2020 Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá thiệt hại do lũ đối với cây trồng nông nghiệp – Thử nghiệm áp dụng cho xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Đề tài cấp Đại học Quốc gia. MS: QG19.03.
 4. 2012- 2015 Climate Change-Induced Water Disaster and Participatory Information System for Vulnerability Reduction in North Central VietnamDANIDA Project, code 11-P04-VIE  2012-2015  do GS.TS. Phan Văn Tân chủ trì
 5. 2014- 2015 Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế - xã hội do lũ lụt trên một số lưu vực sông chính ở miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khai thác công trình thủy điện, thủy lợi. Thuộc Chương trình“Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”,Mã số:KHCN-BĐKH/11-15. Đề tài cấp Nhà nước, MS: BĐKH – 19. do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì
 6. 2012-2014. Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá và nnk Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực và địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ tư vấn giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa  do PGS.TS. Trần Ngọc Anh  chủ trì
 7. 2012 - 2013 Nguyễn Minh Huấn, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá và cs. Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì
 8. 2012 Nguyễn Minh Huấn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn và cs Thu thập, tổng hợp và đánh giá dữ liệu  phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì.
 9. 2012 Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thọ Sáo, Đặng Đình Khá và cs. Xây dựng công nghệ cảnh báo xâm nhập mặn hạ lưu của hệ thống sông thuộc tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực của các cán bộ địa phương trong việc vận hành các công trình tưới. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai CR-4114-VN. Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (MARD) do PGS.TS. Trần Ngọc Anh điều phối
 10. 2011-2012 Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, Nguyễn Thị Nga, Trần Quang Đức, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên và đề xuất các giải pháp .ứng phó chiến lược. Hợp đồng tư vấn với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên do PGS.TS. Trần Ngọc Anh chủ trì
 11. 2010. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Hợp đồng chuyển giao công nghệ với Sở TN và MT tỉnh Quảng Trị Chủ trì: TS. Trần Ngọc Anh
 12. 2009-2010. Nguyễn Thọ Sáo, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Điều tra đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Hợp đồng chuyển giao công nghệ với Sở TN và MT tỉnh Quảng Trị Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo.
 13. 2009-2010. Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Dịch vụ tư vấn tiến hành khảo sát thực địa và lập mô hình thủy lực lưu vực sông Thạch Hãn và Bến Hải tỉnh Quảng Trị. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB4) do TS. Trần Ngọc Anh điều phối.
 14. 2010. Trần Ngọc Anh,Đặng Đình Khá, Hoàng Thái Bình, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Lập Dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tại các vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trừ thành phố Nha Trang). Hợp đồng tư vấn giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa do TS. Trần Ngọc Anh chủ trì.
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH

 1. Lương Tuấn Anh, Trần Ngọc Anh, Trần Văn Đạt, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Quang Hưng, Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Cấn Thu Văn. Bản đồ ngập lụt và bản đồ đánh giá mức độ tổn thương do lũ các lưu vực sông: Lam, Bến Hải - Thạch Hãn và Thu Bồn. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2015

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

2024

 1. Trịnh Minh Ngọc, Đặng Đình Khá, Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Ý Như. Đánh giá chất lượng mưa vệ tinh CMORPH trên lưu vực sông Lam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. 7/2024. 10.36335/VNJHM.2024(763).24-34
 2. Huu Duy Nguyen, Quoc-Huy Nguyen, Dinh Kha Dang, Tien Giang Nguyen, Quang Hai Truong, Van Hong Nguyen, Petre Bretcan, Gheorghe Șerban, Quang-Thanh Bui, Alexandru-Ionut Petrisor. Integrated machine learning and remote sensing for groundwater potential mapping in the Mekong Delta in Vietnam. Acta Geophysica.4/2024. https://doi.org/10.1007/s11600-024-01331-5
   
 3. Huu Duy Nguyen, Van Hong Nguyen, Quan Vu Viet Du, Cong Tuan Nguyen, Dinh Kha Dang, Quang Hai Truong, Ngo Bao Toan Dang, Quang Tuan Tran, Quoc-Huy Nguyen, Quang-Thanh Bui. Application of hybrid model-based machine learning for groundwater potential prediction in the north central of Vietnam. Earth Science Informatics. Vol 17(2). 1/2024. 10.1007/s12145-023-01209-y
 4. Huu Duy Nguyen, Quoc-Huu Nguyen, Dinh Kha Dang, Chien Pham Van, Quang Hai Truong, Si Dung Pham, Quang-Thanh Bui, Alexandru-Ionut Petrisor. A novel flood risk management approach based on future climate and land use change scenarios. Science of the Total Environment, vol 921. 2.2024. 10.1016/j.scitotenv.2024.171204

2023

 1. Huu Duy Nguyen, Dinh Kha Dang, Y Nhu Nguyen, Chien Pham Van,Quang-Hai Truong, Quang-Thanh Bui,Alexandru-Ionut Petrisor,  A framework for flood depth using hydrodynamic modeling and machine learning in the coastal province of Vietnam, Vietnam Journal of Earth Sciences.Vol 45(4),8/2023.
 2. Huu Duy Nguyen, Thi Thuy Hien Trinh, Dinh Kha Dang, Flood hazard and resilience in the watershed Nhat Le - Kien Giang in VietNam, Urbanism. Architecture. Constructions. Vol 14 (1).6/2023.
 3. Huu Duy NguyenDinh-Kha DangQuang-Thanh BuiAlexandru-Ionut Petrisor, Multi-hazard assessment using machine learning and remote sensing in the North Central region of Vietnam, Transactions in GIS,7/2023 https://doi.org/10.1111/tgis.13091
   
 4. Huu Duy Nguyen, Chien Pham Van, Tien Giang Nguyen, Dinh Kha Dang, Thi Thuy Nga Pham, Quoc‑Huy Nguyen, Quang‑Thanh Bui, Soil salinity prediction using hybrid machine learning and remote sensing in Ben Tre province on Vietnam’s Mekong River Delta, Environmental Science and Pollution Research,30, 74340–74357 (5/2023), https://doi.org/10.1007/s11356-023-27516-x
 5. Nhu Y Nguyen,  Dang Dinh Kha, Dang Thi Thuy Hat, Climate Change Impact on the Streamflow for the Nam Ou Catchment, North Laos in the Mekong Basin, Journal of Ecological Engineering; 24(8):209–217, (6/2023), DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/166386

2022

 1. Nhu Y Nguyen, Kha Dang Dinh, Preliminary evaluation of IMERG precipitation estimates over Northern Vietnam, Proceedings of the 3rd IAHR Young Professionals Congress. Online. 28 November - 2 December 2022
 2. Đặng Đình Khá, Tô Xuân Bản, Xây dựng mô hình thủy văn thủy lực phục vụ tính toán ngập lụt trên các sông của tỉnh Ninh Bình, Hội nghị Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững – ERSD 11, 2022, Hà Nội.
 3. Nguyễn Ý Như, Đặng Đình Khá, Uncertainty in base flow separation by recursive digital filter – case study in the Sesan river basin, Mekong basin. Hội nghị Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững – ERSD 11, 2022, Hà Nội.
 4. Huu Duy Nguyen, Phương Lan Vu, Minh Cuong Ha, Thi Bao Hoa Dinh, Thuy Hang Nguyen, Tich Phuc Hoang, Quang Cuong Doan, Van Manh Pham, Dinh Kha Dang, Flood susceptibility mapping using advanced hybrid machine learning and CyGNSS: a case study of Nghe An province, Vietnam, Acta Geophys. (10/2022). https://doi.org/10.1007/s11600-022-00940-2

 5. Đặng Đình Khá, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Ý Như, Phạm Thị Thúy Nga, Đặng Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Minh, Giới thiệu một số phương pháp tính toán lưu lượng dòng chảy cho lưu vực thiếu hoặc không có số liệu quan trắc mặt đất, Tạp chí Khí tượng thủy văn, 740 (1) 62- 76, 9/2022, DOI: 10.36335/VNJHM.2022(740(1)).62-76.
 6. Nhu Y Nguyen, Duy Huy Binh Pham, Thu Thao Hoang, Van Sy Pham, Dang Dinh Kha & Tien Giang Nguyen (Sep/2022) A composite approach towards understanding the mechanisms and driving variables of river mouth variability: A case study of the Da Dien River mouth, Coastal Engineering Journal, DOI: 10.1080/21664250.2022.2124046
 7. Tien Giang Nguyen, Huu Duy Nguyen, Thu Thao Hoang, Duy Huy Binh Pham, Ngoc Anh Tran,Dinh Kha Dang, Huy Phuong Nguyen, Assessment of upbasin dam impacts on streamflow at Chiang Saen gauging station during the period 1960–2020 in the context of statistical studies, River Research and Application,  June/2022.  https://doi.org/10.1002/rra.4011
 8. Nguyen Huu Duy, Dang Dinh Kha, Quoc-Huy Nguyen, Bui Quang-Thanh & Alexandru-Ionut Petrisor; Evaluating the Effects of Climate and Land Use Change on the Future Flood Susceptibility in the Central Region of Vietnam by Integrating Land Change Modeler, Machine Learning Methods; Geocarto International vol 38, Apr- 2022;  https://doi.org/10.1080/10106049.2022.2071477
 9. Huu Duy Nguyen, Vu Dong Pham, Phuong Lan Vu, Thi Ha Thanh Nguyen, Quoc-Huy Nguyen, Tien Giang Nguyen, Dinh Kha Dang, Van Truong Tran, Quang-Thanh Bui, Tuan Anh Lai, Alexandru-Ionuţ Petrişor; Cropland Abandonment and Flood Risks: Spatial Analysis of a Case in North Central Vietnam; Anthropocene, online 14 May 2022, 100341, https://doi.org/10.1016/j.ancene.2022.100341.

2021

 1. Phamchimai Phan, Nengcheng Chen, OrcID, Lei Xu, Duy Minh Dao, Dinhkha Dang, NDVI Variation and Yield Prediction in Growing Season: A Case Study with Tea in Tanuyen Vietnam, Atmosphere 7/202112(8), 962; https://doi.org/10.3390/atmos12080962

 2. Nhu Y Nguyen, Dang Dinh Kha, Yutaka Ichikawa. Developing a multivariable lookup table function for estimating flood damages of rice crop in Vietnam using a secondary research approach. International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 58, May 2021, 102208. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102208.
 3. Huu Duy Nguyen, Dennis Fox, Dinh Kha Dang, Le Tuan Pham, Quan Vu Viet Du, Thi Ha Thanh Nguyen, Thi Ngoc Dang, Van Truong Tran, Phuong Lan Vu, Quoc-Huy Nguyen, Tien Giang Nguyen, Quang Thanh Bui, Alexandru-Ionut Petrisor. Predicting Future Urban Flood Risk Using Land Change and Hydraulic Modeling in a River Watershed in the Central Province of Vietnam. Remote Sens. 1/2021, 13(2), 262; https://doi.org/10.3390/rs13020262
 4. Nguyen Y Nhu, Dang Dinh Kha, Nguyen Quang Hung, Dao Thi Hong Van, Trinh Minh Ngoc, Ngo Chi Tuan. Quantifying the direct impacts of climate change on flood damage for rice in Hung Nguyen district, Nghe An province. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol 37, No. 3 (9.2021)
 5. Đặng Đình Khá, Trần Ngọc Anh,Thiết lập bộ mô hình thủy văn thông số phân bố phục vụ đánh giá tài nguyên nước trên lưu vực sông Mê Công, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol 37, No. 3 (9.2021).
 6. Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Duy, Đặng Đình Khá, Phạm Lê Tuấn, Bùi Ngọc Tú. Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương của cộng đồng dân cư dưới tác động của lũ: nghiên cứu trường hợp tại hạ lưu sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol 37, No. 4 (11.2021)
 7. Đặng Đình Khá, Xác định vùng rủi ro do vỡ đập Phú Vinh, tỉnh Quảng Bình. Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN, tháng 10/2021.

2020

 1. DuyMinh Dao,Jianzhong Lu, Xiaoling Chen, PhamChiMai Phan, DinhKha Dang,11/2020, Prediction of Tropical Monsoon Hydrology Using Gridded Meteorological Products Over the Cau River Basin in Vietnam,  5th International Electronic Conference on Water Sciences.
 2. Kha Dang Dinh, Tran Ngoc Anh, Nhu Y Nguyen, Du Duong Bui and Raghavan Srinivasan, 2020. Evaluation of Grid-Based Rainfall Products and Water Balances over the Mekong River Basin. Remote sensing. Vol. 12. Iss 11, 2020.  https://doi.org/10.3390/rs12111858
 3. Dang Dinh Kha, Nguyen Y Nhu, Vu Viet Long, Dao Thi Hong Van, 2020. Utility of GSMaP precipitation and point scale in gauge measurements for stream flow modelling, Journal of Ecological Engineering. vol. 21, iss. 2, 2020. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/116350

2019

 1. Dang Dinh Kha, Tran Ngoc Anh, Nguyen Y Nhu, Bui Du Duong,The gridded precipitation products for hydrological application over the Mekong river basin, Vietnam International Water Week-VACI2019, March 2019, HaNoi, VietNam.
 2. Vadim Kuzmin, Inna Pivovarova, Kiril Shemanaev, Daria Sokolova, Artur Batyrov, Ngoc Anh Tran, Dinh Kha Dang (2019). Method of Prediction of the Stream Flows in Poorly Gauged and Ungauged Basins. Journal of Ecological Engineering. Vol. 20, Issue 1, Jan 2019, pp. 180-187, https://doi.org/10.12911/22998993/94915
 3.  

2018

 1. Pingping Luo, Dengrui Mu, Han Xue, Thanh Ngo-Duc, Kha Dang-Dinh,Kaoru Takara, Daniel Nover, S. Geoffrey Schladow, 2018Flood inundation assessment for the Hanoi Central Area, Vietnam under historical and extreme rainfall conditions. Scientific Reports, (2018) 8:12623 DOI:10.1038/s41598-018-30024-5
  REPORTS
  |
  (2018) 8:12623
  | DOI:10.1038/s41598-018-30024-5
 2. Dang Dinh Kha, Nguyen Y Nhu, Tran Ngoc Anh, 2018An approach for flow forecasting in ungauged catchments - a case study for Ho Ho reservoir catmench, Ngan Sau river, Central Vietnam. Journal of Ecological Engineering. Vol. 19, Issue 3, May 2018, pp. 74-79, https://doi.org/10.12911/22998993/85759
 3. Daria Sokolova, Vadim Kuzmin, Artur Batyrov, Inna Pivovarova, Ngoc Anh Tran, Dinh Kha Dang, Kirill Shemanaev, USE OF «MLCM3» SOFTWARE FOR FLASH FLOOD MODELING AND FORECASTING. Journal of Ecological Engineering.  Volume 19, Issue 1, Jan. 2018. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/79419

2017

 1. Daria V Sokolova, DinhKhaDang and Vadim A. Kuzmin, Use of «MLCM3» software for flash flood modelling and forecasting in changing climate, 4th World Conference on CLIMATE CHANGE October 19-21, 2017 | Rome, Italy. DOI: 10.4172/2157-7617-C1-037

2016

 1. Đặng Đình Khá, Nguyễn Thọ SáoTrần Ngọc Anh, T12/2016 Mô phỏng dòng tách bờ ( RIP current) khu vực bãi biển Nhơn Lý, Bình Định bằng mô hình toán. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 3S

2015

 1. Phạm Mạnh Cổn, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức, Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Quang Hà, 2015 Giải pháp thoát úng ngập cho vùng nội đô Hà Nội trên cơ sở nghiên cứu nút mất cân bằng, một số giải pháp kỹ thuật nhằm thoát úng ngập cục bộ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 44 - 55.
 2. Đặng Đình Khá, Trần Ngọc Anh, Mai Thị Nga 2015 Cân bằng nước lưu vực sông Lam bằng mô hình WEAPTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S

2014

 1.  Nguyễn Thọ Sáo, Đặng Đình Khá, Trần Ngọc Anh (2014), Phân tích nguyên nhân bồi lấp luồng tại cửa Tam Quan – Bình Định, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 30, số 4.2014
 2. Đặng Đình Khá,  Nguyễn Thanh SơnTrần Ngọc Anh  2014 - Xây dựng bản đồ nguy cơ lũ, tính nhạy, khả năng chống chịu với lũ phục vụ xây dựng bản đồ tổn thương với lũ  trên lưu vực sông Lam  Hội thảo Quốc gia về Biến đổi Khí hậu -Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và đề xuất các giải pháp thích ứng với Biến đổi khí hậu Đà Nẵng, Việt Nam tr. 115 -119
 3. Tran Ngoc Anh, Dang Dinh Kha, Dang Dinh Duc, Nguyen Thanh Son 2014. Hydraulic modelling for flood vulnerability assessment, case study in river basins in North Central VietnamConference on Integrated Water Resource Management, Management Policy and Decision Making Supports. Jacques Cartier, Ho Chi Minh City, 27-28 November 2014 (accepted)
 4. Nguyễn Thanh SơnTrần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, Nguyễn Xuân Tiến, Lê Viết Thìn 2014  Thử nghiệm đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đến ngập lụt khu vực hạ lưu sông Lam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn số 645tr. 13 - 20
 5. Nguyen Quang Hung, Nguyen Thanh SonTran Ngoc Anh, Dang Dinh Kha 2014 Development and application of Flood Vulnerability Indies for commune level – A case study in Lam river basin, Nghe An province, VietnamInternational Young Researchers Workshop River Basin Environment and Management, 8-9 February, 2014 Asian Institute of Technology, Thailand
 6. Đặng Đình Khá, Nguyễn Thọ Sáo, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Đức, Đỗ MinhĐức(2014), Mô phỏng quá trính thủy động lực tại cửa biển Tam Quan – Bình Định. Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc năm 2014, Ninh Thuận T7/2014

2013

 1. Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá, Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Hoàng Thái Bình, Đỗ Thị Hoàng Dung, Bùi Minh Sơn,Nguyễn Thanh Sơn. 2013 Xây dựng phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới công trình hạ tầng kỹ thuật thử nghiệm cho khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 29, Số 4  tr. 1-12
 2. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh SơnTrần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá 2013 Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương - Lý luận và thực tiễn Phần 2. Áp dụng thử nghiệm tính toán chỉ số dễ bị tổn thương do lũ thuộc lưu vực sông Lam - tỉnh Nghệ ATạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 223 - 232
 3. Đặng Đình Khá, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh SơnNguyễn Tiền Giang, Nguyễn Quang Hưng, Cấn Thu Văn 2013. Xây dựng bộ mẫu phiếu điều tra khả năng chống chịu với lũ lụt của người dân phục vụ đánh giá khả năng dễ bị tổn thương do lũ lụTạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 87-100
 4. Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức, Hoàng Thái Bình, Lê Ngọc Quyền, Trịnh Xuân Quảng, Trần Ngọc Anh 2013 Xây dựng bản đồ ngập lụt các hệ thống sông chính tỉnh Khánh Hòa theo các kịch bản BĐKH  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 101 - 112
 5. Đặng Đình Đức, Nguyễn Thanh SơnTrần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, Nguyễn Ý Như, 2013 Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do ngập lụt cho lưu vực sông Nhuệ Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 56-63
 6. Hoàng Thái Bình, Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức, Trịnh Xuân Quảng, Lê Ngọc Quyền. 2013 Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường, Số đặc biệt, tháng 11/2013394, Kỷ niệm 10 năm Thành lập Khoa Kỹ thuật Biển (2003-2013), Trường Đại học Thủy lợi.
 7. Phạm Mạnh Cổn, Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức, Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Quang Hà, Trần Ngọc Anh 2013  Nghiên cứu mô phỏng trận ngập lụt 2008  nội thành Hà Nội và đề xuất một số giải pháp thoát úng cục bộ Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.8-16

2012

 1. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Thị Thu Hương, Trịnh Xuân Quảng, Phạm Mạnh Cổn, Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức,2012  Đánh giá nguy cơ ngập lụt các khu vực trũng tỉnh Hưng Yên Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr.1-8
 2. Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá,Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Phương Nhung, 2012Khôi phục số liệu dòng chảy tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình NAM  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.16-22

2011

 1. Dang Đinh Kha, Tran Ngoc Anh and Nguyen Thanh Son2011Flood vulnerability assessment of downstream area in Thach Han river basin, Quang Tri province 2nd MAHASRI-Hy ARC? workshop, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam 295-304.

2010

 1. Tran Ngoc Anh, Nguyen Tho Sao, Nguyen Thanh Son, Nguyen Tien Giang, Tran Anh Tuan, Hoang Thai Binh, Dang Dinh Kha2010 Hydrodinamic Modeling Inundation Mapping For River Basins in Quang Tri Province , Central Vietnam. Proceedings of the fifth Conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resourses. (APHW)  Ha noi,Vietnam  8-9 Noveber, 2010, 164
 2. Hoàng Thái Bình, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá2010. Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhật Lệ tỉnh Quảng BìnhTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ  Tập 26, số 3S, 285
 3. Vũ Đức Long, Trần Ngọc Anh, Hoàng Thái Bình và Đặng Đình Khá 2010Giới thiệu công nghệ dự báo lũ hệ thống sông Bến Hải và Thạch Hãn sử dụng mô hình MIKE 11. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 397
 4. Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Minh Huấn, Ngô Chí Tuấn, Đặng Đình Khá 2010Biến động trầm tích và diễn biến hình thái khu vực cửa sông ven bờ Cửa Tùng, Quảng TrịTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 42