NCV.ThS. Ngô Chí Tuấn
Cơ quan công tác
Số điện thoại
0915650565
Trình độ học vấn
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học2003, Thuỷ văn học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Thạc sĩ2009, Thuỷ văn học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

2003 – nay Nghiên cứu viên, Bộ môn thủy văn, Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học

2010 – nayTrợ lý Đào tạo đại học và sau đại học, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Khóa luận tốt nghiệp 

1. Ngô Thị Thanh Hương (K54); 2. Tạ Thị Quỳnh Mai  (K54), 3. Đinh Thị Hương Thơm  (K54), 4. Trần Quang Vinh (K57), 5.Nguyễn Trường Giang (K58)

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
  1. Điều tra và đánh giá tài nguyên nước
  2. Tính toán thuỷ văn;
  3. Mô hình toán thuỷ văn;
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ