Việc làm/Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng của Đài KTTV Khu vực Nam Bộ
2020-12-08 09:31:45
Thông báo tuyển dụng của Đài KTTV Khu vực Nam Bộ, đối tượng tuyển dụng: 07 cử nhân tốt nghiệp ngành Thủy văn; 14 cử nhân tốt nghiệp ngành Khí tượng học; 03 cử nhân tốt nghiệp ngành Hải dương học.
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông báo tuyển dụng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
2020-11-30 01:45:48
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức thi tuyển.
Chi tiết / Ứng tuyển
Tuyển dụng kỹ sư Thủy văn (Tài nguyên và Môi trường nước)
2020-09-22 10:00:15
Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước - Hà Nội thông báo tuyển dụng kỹ sư Thủy văn (Tài nguyên và Môi trường nước).
Chi tiết / Ứng tuyển
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tuyển dụng viên chức năm 2020
2020-09-15 09:10:39
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tuyển dụng 26 viên chức năm 2020
Chi tiết / Ứng tuyển