Việc làm/Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của TT chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
2021-04-19 07:53:26
Trung tâm chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước 04 kỹ sư thủy văn, kỹ thuật tài nguyên nước
Chi tiết / Ứng tuyển
Trao học bổng và hướng nghiệp sinh viên HMO
2021-03-22 10:18:00
Buổi trao học bổng và hướng nghiệp sinh viên HMO, một hoạt động thường niên của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học nhằm động viên tinh thần học tập và rèn luyện của sinh viên và tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng ngành Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học.
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông tin tuyển dụng của Trung tâm chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
2021-03-11 02:29:50
Trung tâm chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước tuyển dụng 05 ứng viên tốt nghiệp ngành Thủy văn, Tài nguyên nước
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông báo tuyển dụng của Đài KTTV Khu vực Nam Bộ
2020-12-08 09:31:45
Thông báo tuyển dụng của Đài KTTV Khu vực Nam Bộ, đối tượng tuyển dụng: 07 cử nhân tốt nghiệp ngành Thủy văn; 14 cử nhân tốt nghiệp ngành Khí tượng học; 03 cử nhân tốt nghiệp ngành Hải dương học.
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông báo tuyển dụng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
2020-11-30 01:45:48
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức thi tuyển.
Chi tiết / Ứng tuyển
Tuyển dụng kỹ sư Thủy văn (Tài nguyên và Môi trường nước)
2020-09-22 10:00:15
Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước - Hà Nội thông báo tuyển dụng kỹ sư Thủy văn (Tài nguyên và Môi trường nước).
Chi tiết / Ứng tuyển
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tuyển dụng viên chức năm 2020
2020-09-15 09:10:39
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tuyển dụng 26 viên chức năm 2020
Chi tiết / Ứng tuyển