Việc làm/Tuyển dụng

Tuyển dụng Trưởng Phòng Trạm Khí Tượng
2022-10-15 04:10:44
Tuyển dụng Trưởng Phòng Trạm Khí Tượng, lương từ 2,000-3,500 USD
Chi tiết / Ứng tuyển
Tuyển dụng viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hạ Long
2021-08-26 09:45:28
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Chi tiết / Ứng tuyển
Công ty Usan-Mendes tuyển kỹ sư Thủy văn
2021-06-30 08:01:49
Công ty Usan-Mendes tuyển kỹ sư Thủy văn với kinh nghiệm: 01 năm trở lên.
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông báo tuyển dụng của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
2021-06-14 08:42:18
Thông báo tuyển việc làm của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, yêu cầu công việc thực hiện các công việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt, dành cho ứng viên ngành Tài nguyên và Môi trường nước.
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông tin tuyển dụng của TT chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
2021-04-19 07:53:26
Trung tâm chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước 04 kỹ sư thủy văn, kỹ thuật tài nguyên nước
Chi tiết / Ứng tuyển
Trao học bổng và hướng nghiệp sinh viên HMO
2021-03-22 10:18:00
Buổi trao học bổng và hướng nghiệp sinh viên HMO, một hoạt động thường niên của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học nhằm động viên tinh thần học tập và rèn luyện của sinh viên và tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng ngành Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học.
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông tin tuyển dụng của Trung tâm chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
2021-03-11 02:29:50
Trung tâm chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước tuyển dụng 05 ứng viên tốt nghiệp ngành Thủy văn, Tài nguyên nước
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông báo tuyển dụng của Đài KTTV Khu vực Nam Bộ
2020-12-08 09:31:45
Thông báo tuyển dụng của Đài KTTV Khu vực Nam Bộ, đối tượng tuyển dụng: 07 cử nhân tốt nghiệp ngành Thủy văn; 14 cử nhân tốt nghiệp ngành Khí tượng học; 03 cử nhân tốt nghiệp ngành Hải dương học.
Chi tiết / Ứng tuyển
Thông báo tuyển dụng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
2020-11-30 01:45:48
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức thi tuyển.
Chi tiết / Ứng tuyển
Tuyển dụng kỹ sư Thủy văn (Tài nguyên và Môi trường nước)
2020-09-22 10:00:15
Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước - Hà Nội thông báo tuyển dụng kỹ sư Thủy văn (Tài nguyên và Môi trường nước).
Chi tiết / Ứng tuyển