Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

2023-03-22 04:40:44
Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước Việc làm/Tuyển dụng Tuyển sinh

Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023:

Vị trí việc làm: 

- 05 Điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt

- 05 Điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất

- 02 cán bộ phân tích thí nghiệm

- 01 Kế toán

- 01 Cán bộ kế hoạch

- 01 cán bộ quy hoạch tài nguyên nước

- 01 cán bộ quan trắc tài nguyên nước

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.