Viện Khoa học tài nguyên nước, Bộ TN&MT tuyển dụng viên chức năm 2023

2023-02-04 05:14:07
Việc làm/Tuyển dụng Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước

Viện Khoa học tài nguyên nước, Bộ TN&MT tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu, chuyên ngành Tài nguyên nước, thuỷ văn, môi trường biến đổi khí hậu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 02/03/2023

– Địa điểm: Văn phòng Viện Khoa học tài nguyên nước

*****Chi tiết cụ thể như sau: VTNN_Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc