Tuyển dụng Trưởng Phòng Trạm Khí Tượng

2022-10-15 04:10:44
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH Việc làm/Tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tạo và phân tích các mô hình thời tiết (cả quy mô trung bình và vi mô) để dự báo nguồn năng lượng gió dài hạn trong một khu vực và / hoặc khu vực cụ thể.
 • Sử dụng Phần mềm của hệ thống để xác định vị trí tuabin nhằm tối đa hóa sản lượng năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường cục bộ.
 • Sử dụng các công cụ và mô hình khác nhau để chuyển dữ liệu tài nguyên gió thành dự báo năng lượng gió dài hạn cho các loại và bố trí tuabin khác nhau.
 • Xem xét và giải thích dữ liệu tài nguyên gió tại chỗ từ nhiều thiết bị khí tượng khác nhau.
 • Phân tích và xác định tổn thất năng lượng tiềm ẩn do các máy biến áp, hệ thống dây điện, loại đất khác nhau, v.v.
 • Đi đến các địa điểm dự án để thiết lập và thu thập dữ liệu.
 • Cung cấp hướng dẫn về vị trí hiệu quả nhất và các công cụ khí tượng tốt nhất để thu thập dữ liệu.
 • Cung cấp hướng dẫn về các nỗ lực thẩm định đầu tư và tài trợ.
 • Sử dụng kinh nghiệm kỹ thuật để hỗ trợ phát triển sản phẩm.
 • Điều tra các dự án vận hành để tối ưu hóa sản xuất.
 • Viết báo cáo và tạo bản trình bày để sử dụng nội bộ và bên ngoài.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Bằng đại học, bằng cử nhân hoặc tương đương về khoa học hoặc kỹ thuật, Quản lý xây dựng các trạm khí tượng, Khí tượng và / hoặc Đo lường
 • Có ít nhất 3 (ba) năm kinh nghiệm liên quan.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc.
 • Kỹ năng tổ chức xuất sắc.
 • Các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản xuất sắc được yêu cầu bao gồm kỹ năng nói trước đám đông và / hoặc kỹ năng nền tảng để thuyết trình về quản lý điều hành.
 • Kiến thức sâu rộng về đánh giá tài nguyên gió và dữ liệu khí tượng và phân tích bằng phần mềm

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 25 - 45
 • Lương: 2,000 - 3,500 USD

Chi tiết tại; Tuyển dụng Trưởng Phòng Trạm Khí Tượng (wind, solar, điện gió, English) tại 2022 | CareerBuilder.vn