Thông báo trao học bổng và hướng nghiệp việc làm cho sinh viên 2020

2020-12-18 10:08:34
Tin tức Sự kiện Sinh viên Việc làm/Tuyển dụng

Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2020-2021, Nhà trường tổ chức chương trình trao học bổng và hướng nghiệp việc làm cho sinh viên các Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương học, Khoa Địa lý; Khoa Địa chất và Khoa Môi trường.

Thời gian: 8h30, ngày 22/12/2020

Địa điểm: Hội trường Tầng 7 Nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thành phần:

- Ban giám hiệu;

- Lãnh đạo các Phòng Đào tạo; Phòng Chính trị và Công tác sinh viên; phòng Hành chính Đối ngoại; Phòng Khoa học Công nghệ;

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa: Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương học, Khoa Địa lý; Khoa Địa chất và Khoa Môi trường;

- Cán bộ giảng viên Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương học;

- Sinh viên, học viên sau đại học các Khoa: Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương học, Khoa Địa lý; Khoa Địa chất và Khoa Môi trường;

Nội dung: Chương trình đặc biệt có bài hướng nghiệp "Vị trí, vai trò và định hướng phát triển ngành Khí tượng Thủy văn hiện đại, phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của đất nước" của GS.TS Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Chi tiết Thông báo tại file đính kèm.

ĐTH