Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tuyển dụng viên chức năm 2020

2020-09-15 09:10:39
Tin tức Việc làm/Tuyển dụng
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tuyển dụng viên chức năm 2020
1. Chỉ tiêu: 26
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ dự tuyển
– Thời gian: Từ ngày 15/9/2020 đến 17h00 ngày 15/10/2020 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).
– Địa chỉ: Phòng 303, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, số 67 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
– Điện thoại: 024.32595437.
– Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên; không nhận hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện, fax, email; không nhận hồ sơ dự tuyển không đầy đủ thông tin theo quy định.
 
ĐTH