Thông báo tuyển dụng của Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

2020-12-08 09:31:45
Tin tức Sinh viên Việc làm/Tuyển dụng

Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Nam Bộ thông báo tuyển dụng 30 viên chức làm việc tại 21 đơn vị trực thuộc Đài, trong đó cần tuyển: 07 cử nhân tốt nghiệp ngành Thủy văn; 14 cử nhân tốt nghiệp ngành Khí tượng học; 03 cử nhân tốt nghiệp ngành Hải dương học.

- Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 08h00 ngày 08/12/2020 đến 17h30 ngày 06/01/2021; người dự tuyển nộp trực tiếp Hồ sơ (gồm Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, Bản sao giấy khai sinh, Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, các giấy tờ liên quan đến đối tượng ưu tiên (nếu có), 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, 02 ảnh 4x6) và Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành tại Nghị định  số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

 - Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, số 08 Mạc Đĩnh Chi, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT 028 38290092.

Thông tin chi tiết tại:

http://www.kttv-nb.org.vn/index.php/tin-tuc-su-kien/87-tin-tuc-su-kien/7281-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-2020?fbclid=IwAR2w5TYSmk0UBUh7pHZXZXXtHUDxNA9z2PCDPcFtaMfvGlLVCu7j84440Lk

ĐTH