Tuyển dụng viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hạ Long

2021-08-26 09:45:28
Tin tức Việc làm/Tuyển dụng

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường: 12 chỉ tiêu

+ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: 27 chỉ tiêu

+ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: 22 chỉ tiêu

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/8/2021 đến hết ngày 25/9/2021

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính, hồ sơ của người đăng ký dự tuyển không trả lại.

- Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu điện (thời hạn tính theo dấu bưu điện, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường khuyến khích thí sinh nộp theo đường bưu chính).

Link gốc xin mời đọc tại

Bài viết chi tiết (quangninh.gov.vn)