Công ty Royal HaskoningDHV tuyển dụng

2021-09-16 03:12:47
Việc làm/Tuyển dụng Tin tức

Royal HaskoningDHV là một công ty tư vấn quản lý dự án và kỹ thuật quốc tế hoạt động độc lập với hơn 135 năm kinh nghiệm. CHúng tôi hoạt động tại Việt Nam từ năm 1985, sự kết hợp giữa kinh nghiệm trong và ngoài nước trong suốt 135 năm qua là cơ sở để công ty có thể cung cấp các giải pháp và tư duy tiến bộ đến quý khách hàng. Khách hàng của công ty bao gồm các công ty đa quốc gia, công và tư nhân, chính quyền địa phương và cả nước.

Công ty hiện đang tuyển dụng các vị trí như sau:

- Kỹ sư Kỹ thuật Công trình biển (Coastal Engineering):
 
- Kỹ sư Mô hình toán Động lực học Sông Biển (Coastal Modelling Engineering):