Tin tức

Yêu cầu về các học phần ngoại ngữ; chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ

2022-05-22 06:54:01
Yêu cầu về các học phần ngoại ngữ; chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ tại Trường ĐHKHTN

[NASA ARSET] Bài giàng online về khai thác dữ liệu giám sát CO2 bằng vệ tinh sử dụng Jupiter Notebook

2022-04-28 02:06:31

Thông báo Hội nghị Khoa học sinh viên HMO 2022

2022-04-21 00:58:55
Hội nghị Khoa học sinh viên HMO 2022

Thông báo cuộc thi "Nét đẹp HMO"

2022-04-19 10:03:13

Hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh sau đại học

2022-04-15 07:17:19
Hội đồng tuyển sinh sau đại học (HĐTSSĐH) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về tổ chức đánh giá hồ sơ của thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ trong kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

Thông báo lễ trao bằng Thạc sĩ khoa học năm 2022

2022-04-15 07:08:27

Thông báo về việc tiếp tục dạy học trực tiếp từ 12/4/2022

2022-04-12 07:39:25
Thông báo về việc tiếp tục dạy học trực tiếp từ 12/4/2022 (Thứ ba)

TB tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên năm thứ nhất khóa QH.2021.T (K66)

2022-04-04 04:28:05
Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên năm học 2021 – 2022, Nhà trường phối hợp với Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên năm thứ nhất khóa QH.2021.T (K66)

Thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ I, năm học 2021-2022

2022-04-04 04:23:15
Thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ I, năm học 2021-2022 của sinh viên đại học hệ chính quy

Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp của SV HMO năm 2022

2022-04-04 04:16:14
Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp của SV HMO năm 2022 các ngành Khí tượng học và ngành Thủy văn học.

Hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp, chấm khóa luận tốt nghiệp năm học 2021-2022

2022-04-04 03:37:17
Tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp, chấm khóa luận tốt nghiệp và giảng dạy các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đại học chính quy năm học 2021-2022

Phát động Cuộc thi sáng tạo video clip “Khám phá những hiện tượng khí tượng kì thú”

2022-03-18 03:43:10

Phát động Cuộc thi sáng tạo video clip “Tìm hiểu và thực nghiệm thiết bị máng sóng”

2022-03-17 08:29:35

Danh sách tên đề tài luận văn học viên khóa 2020-2022 HMO

2022-03-16 05:05:47
Danh sách 37 đề tài luận văn HVCH khóa 2020-2022 HMO

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp

2022-03-16 03:27:24
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp dành cho SV VNU