Tin tức

Học bổng học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc

2021-10-18 04:50:48
Học bổng học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học

Giải thưởng Honda dành cho sinh viên đại học năm 2021

2021-10-11 07:01:23
Giải thưởng Honda dành cho sinh viên đại học năm 2021, trị giá lên tới 235 triệu đồng

Khóa học ngắn hạn trực tuyến về Dòng chảy tức thời: Từ lý thuyết đến thực tiễn

2021-10-11 04:07:06

Bài giảng online về Tính bất định trong mô hình thủy văn và Quản lý tài nguyên nước

2021-10-11 03:47:14

Hội nghị khoa học cán bộ Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học 2021

2021-10-07 06:28:41

Các khóa học ngắn hạn trực tuyến trên EUMETSAT vào tháng 10/2021

2021-09-22 09:29:24

Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng viên chức

2021-09-17 02:31:46

Cán bộ HMO hỗ trợ Sinh viên trong Đại dịch Covid-19

2021-09-16 04:10:48

Công ty Đại Quang đồng hành cùng Sinh viên Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học trong Đại dịch Covid -19

2021-09-16 03:44:53

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021

2021-09-16 03:24:15

Công ty Royal HaskoningDHV tuyển dụng

2021-09-16 03:12:47

Các bài giảng miễn phí về thủy văn học của Australian Water School

2021-09-15 03:19:11

Công bố kết quả cuộc thi "Văn hoá Việt Nam trong Đại dịch Covid-19"

2021-09-15 02:56:26

TS. Nguyễn Ý Như và TS. Phạm Tiến Đạt giành học bổng Sau tiến sĩ của Vingroup Innovation Foundation

2021-09-15 02:24:50

Thời khoá biểu HKI năm học 2021-2022 _HMO

2021-09-09 09:22:34
Thời khoá biểu HKI năm học 2021-2022 dành cho sinh sinh viên của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học.