Tin tức

Các khóa học ngắn hạn trực tuyến trên EUMETSAT vào tháng 10/2021

2021-09-22 09:29:24

Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng viên chức

2021-09-17 02:31:46

Cán bộ HMO hỗ trợ Sinh viên trong Đại dịch Covid-19

2021-09-16 04:10:48

Công ty Đại Quang đồng hành cùng Sinh viên Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học trong Đại dịch Covid -19

2021-09-16 03:44:53

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021

2021-09-16 03:24:15

Công ty Royal HaskoningDHV tuyển dụng

2021-09-16 03:12:47

Các bài giảng miễn phí về thủy văn học của Australian Water School

2021-09-15 03:19:11

Công bố kết quả cuộc thi "Văn hoá Việt Nam trong Đại dịch Covid-19"

2021-09-15 02:56:26

TS. Nguyễn Ý Như và TS. Phạm Tiến Đạt giành học bổng Sau tiến sĩ của Vingroup Innovation Foundation

2021-09-15 02:24:50

Thời khoá biểu HKI năm học 2021-2022 _HMO

2021-09-09 09:22:34
Thời khoá biểu HKI năm học 2021-2022 dành cho sinh sinh viên của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học.

Thư cảm ơn

2021-09-08 05:07:41
Thư cảm ơn các đơn vị, cám ơn những người dân ở xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, đã chia sẻ, quan tâm thiết thực và hỗ trợ các sinh viên của Khoa trong giai đoạn cách ly do dịch bệnh Covid - 19

Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2021 - 2022

2021-09-06 09:00:22
Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc. Trị giá mỗi suất học bổng: 600 USD/SV/năm học

Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021 - 2022

2021-09-06 08:47:48
Chương trình Học bổng của Quỹ Khuyến học Việt Nam và Hội Thiện nguyện VNHelp. Trị giá mỗi suất học bổng: 250 USD/SV/năm học.

Lịch trình đào tạo năm học 2021-2022

2021-08-26 10:27:50
Lịch trình đào tạo năm học 2021-2022 dành cho các bậc học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Tuyển dụng viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hạ Long

2021-08-26 09:45:28
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc