Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Phạm Thanh Hà

2022-08-02 08:36:15
Tin tức Sự kiện BM Khí tượng và BĐKH Đào tạo

Ngày 02/8/2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Phạm Thanh Hà ngành Khí tượng học của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, với tên đề tài luận án: "Dự báo hạn mùa ngày bắt đầu và kết thúc mùa mưa ở Việt Nam trên cơ sở sản phẩm mô hình số ", chuyên ngành Khí tượng học. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Phan Văn Tân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín trong ngành Khí tượng học nước được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với NCS. Kết quả lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Phạm Thanh Hà: 100% thành viên Hội đồng đã đồng ý cho NCS Phạm Thanh Hà hoàn thiện hồ sơ để nhận học vị Tiến sĩ ngành Khí tượng học.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ.