Lễ vệ luận văn thạc sĩ khoa học ngành Thủy văn học

2022-09-19 04:10:20
Tin tức Sự kiện BM Thủy văn và Tài nguyên nước Đào tạo

Ngày 19/9/2022, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học ngành Thủy văn học cho học viên Nguyễn Thu Lan với tên đề tài: “Ứng dụng mô hình thủy văn đô thị 2 chiều mô phỏng ngập lụt cho thành phố Đồng Hới theo điều kiện biến đổi khí hậu”  dưới sự hướng dẫn của: TS. Nguyễn Quang Hưng.

Tới dự hội đánh giá luận văn hôm nay:

Đại diện Trường/Khoa: TS. Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng Khoa;

Đại diên cơ quan công tác của học viên: TS. Nguyễn Văn Hiệp, Phó giám đốc Đài KTTV Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, cùng các nhà khoa học và đồng nghiệp của HV.

Các thành viên trong hội đồng đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của các HV, cũng đã chỉ ra những hạn chế để HV hoàn thiện luận văn. Các Luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn, được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: