HỌC BỔNG CAO HỌC VÀ TIẾN SĨ CỦA ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ULSAN

2020-05-04 01:32:06
Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Đại học Xây dựng ULSAN đang tìm ứng cử viên cho chương trình học bổng toàn phần (bao gồm học phí và trợ cấp) cho chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Thủy văn, Khí tượng, Thủy lực, Viễn thám.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Advisor: Jongho Kim, Civil Engineering, University of Ulsan; https://www.researchgate.net/profile/Jongho_Kim3; Contact: vinhtran.bg@gmail.com