Cơ hội học bổng đồng hướng dẫn cho nghiên cứu sinh của DAAD

2020-09-28 02:39:49
Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học Tin tức

Bạn hiện là nghiên cứu sinh và muốn thực hiện một phần đề cương nghiên cứu tại nước Đức? Nếu quan tâm thì có thể xem xét học bổng nghiên cứu đồng hướng dẫn của DAAD:

- Mức học bổng: 1.200 EUR/tháng; vé máy bay, bảo hiểm và các chi phí khác

- Dành cho các chuyên ngành: khoa học trái đất, sinh thái học, môi trường.

- Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2020.

- Nộp hồ sơ qua cổng DAAD Portal: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=57507783

 

(TMN)