Cơ hội tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN - Hàn Quốc

2020-09-22 09:44:03
BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Sinh viên Hội thảo / Hội nghị Tin tức

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc cơ hội tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN - Hàn Quốc dành cho sinh viên với chủ đề "Thanh niên ASEAN - Hàn Quốc cùng nhau vì tương lai của Cộng đồng ASEAN - Hàn Quốc"

Hội nghị diễn ra vào ngày 23-27/11/2020.

Mời các em sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 đăng ký tham dự.

Chi tiết tại thông báo này.

ĐTH