THÔNG TIN DU HỌC NHẬT BẢN DÀNH CHO NCS

2020-01-17 09:54:08
Tin tức Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Cơ hội du học tại Nhật Bản (chương trình dành cho Nghiên cứu sinh)

Trung tâm quốc tề về quản lý rủi ro và thủy tai tại Nhật Bản ( ICHARM) cần tìm các nghiên cứu sinh cho năm học 2020 – 2021. Học bổng được cung cấp với cơ quan hợp tác quốc tề Nhật Bản ( JICA).

Yêu cầu:

- Đã có bằng thạc sĩ;

- Có kinh nghiệm là về quản lý rủi ro thiên tai (hoặc luận văn làm về quản lý rủi ro thiên tai);

- Tiếng anh : IELTS 6.0 hoặc TOEFT (iBT) 79;

- Sức khỏe tốt.

Hạn nộp hồ sơ: 6/3/2020

Chi tiết xem thêm tại website: http://www.icharm.pwri.go.jp/training/phd/phd_index.html?fbclid=IwAR1-uOZiHziEEjc2PQjKE0WVBA0bxxk8-7vBKjJ10nJRc0Tpzq7JyMXLDQI