TB học bổng Toshiba dành cho HVCH và NCS năm học 2020-2021

2020-09-07 09:00:31
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học Học bổng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo chương trình học bổng Toshiba dành cho HVCH và NCS năm học 2020-2021:

- Học bổng toàn phần trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên.

- Học bổng bán phần trị giá 100.000 Yên Nhật/01 học viên.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.